Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Våra kurser 

I Mora erbjuder vi kurser med olika längd och innehåll samt en del föreläsningar. Skolan har en filial i Skattungbyn utanför Orsa där vi erbjuder en kurs i Ekologisk odling och hållbar livsföring. Vi är i ständig utveckling och vår verksamhet förändras , har du ideér eller önskemål på kurser, korta som långa, vill vi gärna veta!

Läs mer om våra kurser under de olika rubrikerna eller genom att klicka på kursnamnet här nedan.
Du ansöker till kurserna under respektive kurssida. Ansökan görs digitalt.

 

Kurs Läsår  
Allmän Kurs 2018 - 2019 Ansökan öppen
Allmän Kurs - Baskurs för invandrare 2018 - 2019 Ansökan öppen
Allmän Kurs - Grund 2018 - 2019  Ansökan öppen
Autismkurs - om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2018 - 2020  Ansökan öppen
Ekologisk odling och hållbar livsföring 180122 - 181116  Endast reservplatser
Estetisk plattform - grundår 2018 - 2019  Ansökan öppen
Estetisk plattform - projektår    Ansökan öppen
Modeakademin - basår 2018 - 2019  Ansökan öppen
Permakulturdesign 180813 - 190111  Ansökan öppen 
Skidlinjen 2018 - 2019  Ansökan öppen
Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter 171127 - 181001 Ansökan Stängd
Trädgård i Norr 180219 - 180916  
Helg- och veckokurser 2018    

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer