Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Skattungekursen - Ekologisk odling och hållbar livsföring 
 

Ekologisk odling och hållbar livsföring är en kurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum o gemenskap.  Kursen ger praktiska kunskaper i hur man lever mer resursmedvetet, klarar utmaningar som uppkommer då man sköter hus, odlingar, samarbetar i grupp och försöker ställa om sin livsstil till en mer hållbar sådan i solidaritet med naturen och andra människor.

Deltagarna får praktiska erfarenheter av att odla en tredjedel av sitt årsbehov av grönsaker, själv sköta vedeldning och kapa och klyva egen ved för en årsförbrukning, mindre renoveringar, matlagning och konservering, olika former av hantverk  samt kontinuerlig husskötsel mm. Att under kursåret organisera  detta och mycket annat i grupp ger stor övning i samarbete och fördelning av ansvar. Teoretiska pass hålls i anslutning till kursens praktiska innehåll.

Odling i teori o praktik:

Under kurstiden odlas i växthus samt 3 hektar åker med spannmål, potatis, grönsaker, lin samt vallväxter. Det är en ekologisk odling med organiska gödselmedel, biologiska växtvårdsmedel och förebyggande växtföljd. Kursdeltagarna har själva ansvar för odlingen. Kursen behandlar hela kedjan från jordbruk, förvaring till tillagning av näringsriktig mat. Odlingsteoripassen börjar redan under kursens första månader.

Matlagning, bakning, näring o konservering:

Efter handledning i köket och teori i näringslära, lagar deltagarna själva de gemensamma luncherna i matlag. Bakning lärs ut i kursens bageri och bagarstuga. I anslutning till skörden ges handledning i olika konserveringstekniker.

Husskötsel, husteori, renovering

Vårt behov av bostäder behandlas särskilt. Kursdeltagarna har ett stort ansvar för skötsel och underhåll av kursens hus och boenden. Som bakgrund till de praktiska momenten hålls nödvändiga teoretiska genomgångar. Introduktion av eldning i panna, genomgång av husets grundläggande funktioner samt renovering efter behov ingår genom hela kursen. Vedhantering för att få ved till uppvärmning ingår också!

Samhällsorientering

Omställning och ekonomi är två ämnen som lyfter samhällsfrågor på ett mer strukturellt plan. Omställningspassen ger möjlighet till att reflektera över din egen omställning till en hållbar livsföring och hur du kan relatera den till vad en omställning på samhällsnivå skulle innebära.  Både politiska, sociala och miljöaspekter kommer fram i dessa olika pass.

Demokrati och ansvar

För att kunna planera och organisera kursen hålls varje vecka kursråd med deltagare och lärare gemensamt, där alla beslut fattas. Nödvändiga ansvarsområden definieras och ansvariga grupper/personer utses som tex. ansvariga för matinköp, vattning, städning, biblioteket mm.  Ämnet gruppdynamik och mötesteknik ger deltagarna verktyg för möten och grupprocessen. 

Hantverk

Under vår- och höstterminen har deltagarna hantverk på folkhögskolan i Mora. Deltagarna väljer mellan textil, trä eller keramik.

Fördjupning i olika teman

Utöver dessa ämnen finns möjlighet till olika projekt som deltagarna själva väljer. Det kan vara att väva ett ylletyg som stampas till vadmal i en vattenhjulsdriven vadmalstamp. Av tyget kan man sen sy något klädesplagg. Fårskötsel, olika enkla slöjdtekniker, vissa byggprojekt, mm.
För att kunna ta hand om kursens bisamhällen hålls en valbar biodlingskurs.

 

Det personliga ansvaret och förväntningar på dig som söker

Kursdeltagarna har stor delaktighet och ansvar för sin studietid. Varje morgon börjar med ett obligatoriskt morgonmöte. Där informerar vi varandra om bl.a. frånvaro,  vad som har hänt och vad som kommer att hända för att kunna planera dagen.

En gång i veckan har vi kursråd där kursens nödvändiga beslut fattas. På kursrådet struktureras kursens innehåll och verksamhet samt att schemat fastställs.

Den gemensamma lunchen tillagas av deltagarna själva efter de första fyra veckornas matlagningskurs. (Ingen lunchservering ordnas via skolan).

Vi har ingen vaktmästare, bespisning eller städpersonal. Ansvaret för att  de nödvändiga sysslorna blir gjorda organiseras av deltagarna gemensamt.

Studerandeföreningen, som drivs av kursdeltagarna, sköter det gemensamma betalningsansvaret för bl a  material och fröfakturor.

Kursen utser två representanter till den stiftelse som äger husen där kursen bedriver sin verksamhet samt har internatboenden.

Städning av kurshusen och skötsel av bostadshusen och trädgårdarna ansvarar också deltagarna för.

 

Övrigt 

Skattungbyn arrangerar  gemensamt sitt midsommarfirande. Kursens bidrag är att ordna ett café, vilket kräver förberedelser med bland annat bakning.

 

Ansökan inför 2019

  • Personligt brev: Beskriv i ditt personliga brev hur du tänker att kursen ska bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för din framtid. Vi vill veta din arbetslivserfarenhet, dina tidigare studier samt vad du har gjort efter gymnasiet fram till att du söker kursen. Den/ de referenser du lämnar ska vara antingen tidigare/ nuvarande arbetsgivare eller tidigare/ nuvarande lärare. Vi ber dig också att reflektera över kursinnehållet och hur det stämmer överens med vad du tycker är viktigt för att det ska bli ett bra år på folkhögskolan.
     
  • Drogfritt: Det är viktigt att du förstår att kursen är helt alkohol- och drogfri (gäller alla skolans lokaler, även internat). 
     
  • Besök oss gärna! Många av de som söker vår kurs brukar komma på besök i Skattungbyn och se vår verksamhet. Ibland stannar de några timmar och ibland sover de över i något kursboende, eller på annat sätt i byn, och stannar upp till ett par dagar. Vi har sett att det kan vara en stor fördel att besöka vår kurs för att få en större förståelse för vad det är vi gör och hur kursen är upplagd.

 

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

 

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen nedan. 

När du ansöker får du skapa ett konto "Mina Sidor" där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem. 
Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, Senast sista september skickas besked om du blivit antagen eller ej.
 

 

 

Sista ansökningsdatum till kursstart januari 2019 är den 15 augusti 2018

Alla Ansökningar som görs från och med 16 augusti registreras som ansökan till reservplats.

 

Läsårsdatum 2019

Vårterminen: 2019-01-14 – 2019-06-21

Höstterminen: 2019-06-24 – 2019-11-08

 

Läsårsdatum år 2018                     

Vårterminen:   2018-01-22 - 2018-06-22
Höstterminen:  2018-06-25 - 2018-11-16
         

 

 

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer