Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Skattungekursen - Ekologisk odling och hållbar livsföring 
 

Ekologisk odling och hållbar livsföring är en kurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov för mat, kläder, husrum o demokrati.  Kursen ger praktiska kunskaper i hur man lever mer resursmedvetet, klarar utmaningar som uppkommer då man sköter hus, odlingar, samarbetar i grupp och försöker ställa om sin livsstil till en mer hållbar sådan i solidaritet med naturen och andra människor.

Att klara av att odla delar av sin mat eller att kapa o klyva ved för ett årsbehov är inte alltid lätt, men det kan vara mycket givande att ha provat på vad som krävs för att hushålla med dessa resurser samt att få färdigheter för att kunna göra det själv i framtiden. Att under kursåret göra detta i grupp ger stor övning i samarbete och fördelning av ansvar, samt att vi brukar ha kul då vi jobbar tillsammans.

Odling i teori o praktik:

Under kurstiden odlas i växthus samt 4 hektar åker med spannmål, potatis, grönsaker, lin samt vallväxter. Det är en ekologisk odling med organiska gödselmedel, biologiska växtvårdsmedel och förebyggande växtföljd. Kursdeltagarna har själva ansvar för odlingen, som motsvarar ett halvt årsbehov av grönsaker. Kursen behandlar hela kedjan från jordbruk, förvaring till tillagning av näringsriktig mat. Odlingsteoripassen börjar redan under kursens första månader.

Matlagning, bakning, näring o konservering:

I början av året startar en matlagnings- och brödbakningskurs.

Syftet är att inspirera till att laga goda, näringsriktiga och mättande måltider för den enskildes behov men även till kommande skolluncher och fikastunder. Under våren får kursdeltagarna några pass i näringslära o mot slutet av sommaren kommer pass med olika konserveringstekniker för att lära sig ta tillvara på skörden.

Husskötsel, husteori, renovering

Vårt behov av bostäder behandlas särskilt. Kursdeltagarna har ett stort ansvar för skötsel och underhåll av kursens hus och boenden. Som bakgrund till de praktiska momenten hålls nödvändiga teoretiska genomgångar. Introduktion av eldning i panna, genomgång av husets grundläggande funktioner samt renovering efter behov ingår genom hela kursen. Vedhantering för att få ved till uppvärmning ingår också!

Samhällsorientering

Ekonomi och omställning är två ämnen som lyfter samhällsfrågor på ett mer strukturellt plan. Både politiska, sociala och miljöaspekter kommer fram i dessa olika pass.

Demokrati och ansvar

För att kursdeltagarna ska kunna fatta beslut om kursen samt planera året är kursråden som sker en gång per vecka viktiga. Även ansvarsgrupper för ekonomi, studerandeförening, kursplanering, vattning, städning o bibliotek mm är viktiga för att hålla kursen igång.  Ämnet ”Gruppdynamik och mötesteknik” ger verktygen som kursdeltagarna behöver för att klara av detta under året.

Hantverk

Under vintern och senare under hösten har deltagarna hantverk på folkhögskolan i Mora. Deltagarna väljer mellan textil, trä eller keramik. Hantverket har uppehåll under vår och sommar då odlingssäsongen är som mest intensiv.

Fördjupning i olika teman

Utöver dessa ämnen finns möjlighet till olika projekt som deltagarna tar ett personligt beslut om deltagande i eller inte. Det kan vara fårskötsel, olika enkla slöjdtekniker, vissa byggprojekt, vadmalsvävning mm. Eller något som gruppen tar upp som ett ämne av intresse. För att kunna ta hand om kursens bisamhällen hålls en valbar biodlingskurs. 

Vadmalskursen brukar ske varje år och är omfattande. I den ingår att dra på vävstolar, väva ulltyg, stampa tyg till vadmal samt i slutet för de som vill vadmalssömnad.

Vi uppmuntrar också deltagarna till att ta in gästföreläsare eller att göra studiebesök för att bredda kunskapsinhämtningen. 

 

Det personliga ansvaret och förväntningar på dig som söker

Kursdeltagarna har stor delaktighet och ansvar för sin studietid. Den gemensamma lunchen och fika till självkostnadspris, tillagas av deltagarna i köket efter de första veckornas matlagningskurs. (Ingen lunchservering ordnas via skolan).

Varje morgon börjar vi med ett obligatoriskt morgonmöte. På mötet ser vi över läget i klassen, vad som har hänt och vad som kommer att hända. En gång i veckan har vi kursråd. På kursrådet struktureras kursens innehåll och verksamhet samt de delkurser som ingår.

Studerandeföreningen, som drivs av kursdeltagarna, sköter det gemensamma betalningsansvaret för kursens deltagare. Det gäller faktureringar på kursmaterial, matbeställningar, telefonräkningar och andra utgifter.
Representanter väljs även för bostadsstiftelsens styrelse för året, där ett visst inflytande kan ske i boendets frågeställningar. Städning av kurshusen och skötsel av trädgårdar ansvarar också deltagarna för.

Övrigt 

Byn ordnar gemensamt midsommarfirande där kursdeltagarnas uppgift är ett café med bakning, servering och försäljning i kurshuset.

 

 

Ansökan inför 2017 - från och med 1 september endast till reservplats.

 

  • Personligt brev: Beskriv i ditt personliga brev hur du tänker att kursen ska bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för din framtid. Vi ber dig att reflektera över kursinnehållet och hur det stämmer överens med vad du tycker är viktigt för att det ska bli ett bra år på folkhögskolan.
  • Drogfritt: Det är viktigt att du förstår att kursen är helt alkohol- och drogfri (gäller alla skolans lokaler, även internat). 
  • Praktik och teori: Under året kommer du att utveckla såväl praktiska som teoretiska kunskaper i flera ämnen såsom odling, samarbete, husskötsel mm.
  • Grupprocessen: Du kommer också fått en gedigen övning i samarbete, då vi organiserar oss kollektivt samt att deltagarna också bor kollektivt tillsammans. Många gemensamma beslut bygger grunden för kursen. Därför är det viktigt att du är förberedd på att lägga tid och kraft på grupprocessen samt att du vill och kan bidra till den kollektiva kursmiljön. Vi tror att du som söker tycker det är roligt att jobba praktiskt och att tillsammans med andra lösa många gemensamma frågor.
  • Besök oss gärna! Många av de som söker vår kurs brukar komma på besök i Skattungbyn och se vår verksamhet. Ibland stannar de några timmar och ibland sover de över i något kursboende, eller på annat sätt i byn, och stannar upp till ett par dagar. Vi har sett att det kan vara en stor fördel att besöka vår kurs för att få en större förståelse för vad det är vi gör och hur kursen är upplagd.

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Ansökan gör du digitalt på folkhogskola.nu genom att klicka på knappen ”Ansök här”

Ansökan skickas till skolans e-post. Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, därefter skickas besked om du blivit antagen eller ej.

undefined

 

Sista ansökningsdatum var den 31 augusti 2016

Alla Ansökningar som görs från och med 1 september registreras som ansökan till reservplats.

Läsårsdatum år 2017

Vårterminen:   2017-01-23 - 2017-06-23
Höstterminen:  2017-06-26 - 2017-11-17

 

 

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer