Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Autism, ett annorlunda sätt att tänka 

om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Mora folkhögskola erbjuder en tvåårig distanskurs på halvfart för dig som vill lära mer om människor med funktionsnedsättningen autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan arbeta inom LSS, omsorg, personlig assistans, skola, vara förälder eller anhörig.

Syfte

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras behov och hur ett gott bemötande ska vara.

Mål

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper

- om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse
- om funktionshinder inom autismspektra och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- om utsatta människors behov av stöd
- om professionellt bemötande av människor i olika livssituationer
- om samhällets stöd samt om lagstiftning inom området

Kursen är upplagd som en distansutbildning på fyra terminer. Takten är halvfart. Du besöker Mora folkhögskola vid 4 tillfällen i tre dagar varje termin. Eftersom detta är en distanskurs krävs att du har grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kursinnehåll år 1

Människor i behov av stöd
Hur olika funktionsnedsättningar påverkar individens utveckling samt behov av stöd
Etik, livsåskådning och bemötande samt lagstiftning 
Utvecklingsstörning och neuropsykiatri samt sociala problem och bristande omsorg.

Arbetsmiljö
Hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysik ohälsa samt hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden 
Gällande bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet. 

Medicinsk grundkurs
Människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel. Att arbeta hygieniskt och ergonomiskt. Första hjälpen.


Kursinnehåll år 2

Utvecklingspsykologi
Olika psykologiska perspektiv och modeller samt deras tillämpning
Utvecklingspsykologins betydelse för den enskilda individen
Kommunikationens betydelse, speciellt för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Neuropsykologi/psykiatri
Funktionsnedsättning inom autismspektra, om svårigheter och möjligheter
Sambandet mellan neurologi – neuropsykologi - psykiatri, med fokusering på personer med autismspektrumstörning.

Tydliggörande pedagogik
Praktiska och teoretiska kunskaper om ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för den enskilda individen 
Datorns och andra tekniska hjälpmedel möjligheter till stöd.

Fördjupningsarbete
Du väljer ett område som du är intresserad av och vill fördjupa dig mer om.


Ansökan

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, det är viktigt för oss att veta lite om dig och varför du är intresserad av att gå på just denna kurs. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål. Observera att det är obligatoriska träffar på skolan. Vänligen läs igenom informationen till vänster under "Studier på distans" och "Träffar på skolan" innan du ansöker.

 

 

 

Sista ansökningsdag 15 april, därefter löpande antagning i mån av plats.

Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits.
Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, därefter skickas besked om du blivit antagen eller ej,
dock senast under juni.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att söka digitalt ber vi dig kontakta oss på telefon 0250-942 00.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, Region Dalarna och Folkbildningsrådet 
fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.
 

Läsår 2019/2020                         

Ht: 2019-08-26 - 2019-12-20
Vt: 2020-01-07 - 2020-06-05

 

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferens/internat och läs mer.

 

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer