Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Fördjupningsarbeten

På Mora Folkhögskolas autismutbildning genomförs ett projektarbete den fjärde terminen. De studerande som skrivit dessa projekt har gett sitt medgivande att deras arbete får läggas ut och de delar kursens önskan att sprida kunskap om Neuropsykiatri.

Utanförskap (bilaga 1) 

Pedagogiskt arbetssätt

Utmanande beteende

Flickor och add

Asperger och arbete

Förälder med ADHD 

Unika barn som behöver unika lösningar 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer