Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Trädgård i Norr 2016

- odling i kärvare klimat

Mora Folkhögskola erbjuder en grundläggande kurs ekologisk odling som följer ett odlingsår, februari till september.

Kursen Trädgård i norr – ekologisk odling i kärvare klimat, är en nätpedagogisk distanskurs på ca 25 %, med inriktning på odling av grönsaker, frukt och bär i kärvare klimat med deltagarnas egen odling som objekt. Kursen bearbetar grundläggande kunskaper i den ekologiska odlingen och tips kring passande sorter, förbättrande tekniska lösningar och planering av trädgård.

 

Syftet

Syftet med kursen är att utveckla din egen trädgård. Kursen kommer främst att ske via 18 nätträffar i seminarier under 30 veckor. De sker på Folkbildningsnätet i programmet First Class, (FC), där vi träffas i realtid i vårt ”virtuella klassrum”. Vid ca 3 närträffar under kursen genomförs workshops och odlingsvandringar då alla samlas i Orsa.

Målet

  • att fördjupa deltagarnas kunskaper i ekologisk trädgårdsodling
  • att med dessa verktyg skapa en produktiv, över tiden hållbar, men också vacker trädgård.

Upplägg

Upplägget i tematisk form följer odlingsåret. Seminariet, chatten, (nätträffen) förbereds genom att läraren/samordnaren förmedlar teoretiskt material om aktuellt tema som senare fördjupas och diskuteras i chatform i FC. Chatten sker i skrivform i kurskonferensen med utökat material som kompletterar aktuellt temadokument och där utbytet och diskussionen uppkommer.  En obligatorisk fördjupningsuppgift förekommer. Kursen har ett forum där alla kan föra diskussioner och lämna tips. Deltagarna får personliga bloggmappar för egna bilder och material. Ett aktivt deltagande i kursen är viktigt.

Deltagarnas olika odlingsförutsättningar och erfarenheter bidrar, och blir en viktig del, i hur kursen utvecklas. Word och Excel används av kursledare och deltagare.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri, dock kan kostnad för kurslitteratur förekomma. Resorna till närträffarna bekostar man själv. CSN studiemedel kan endast sökas om ytterligare studier bedrivs på 25 %.

Utrustning 

Du behöver tillgång till dator eller platta med ordbehandlingsprogram som läser och redigerar Word och Excel, och en god internetåtkomst. Kursen kräver inga förkunskaper men ett genuint odlingsintresse är ett plus samt intresse för datorns möjligheter att träffas på distans då detta är kursens verktyg!

Omfattning 

Kursen genomförs främst som nätträffar samt några närträffar i Skattungbyn och Hansjö, Orsa 20 -30 km norr om Mora och pågår från februari till september i 30 veckor på kvartsfart, 25 %.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där du berättar lite kort om ditt syfte med kursen, din odlings geografiska plats samt den egna odlingsmarkens beskaffenhet.

Ansökningsdatum är 11 januari därefter sker löpande antagning i mån av plats kontinuerligt fram till kursstart. Reserver och nya ansökningar granskas vid eventuella återbud.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar du själv.

Ansökan gör du digitalt på folkhogskola.nu genom att klicka på knappen ”Ansök här”

undefined

 

Kurstid 2016-02-21 - 2016-09-25
Sista ansökningsdatum 2016-01-11
   
 

Utskriftsvänligt kursprogram    

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer