Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Trädgård i Norr 2019 - ansökan stängd

- odling i kärvare klimat

Mora Folkhögskola erbjuder en grundläggande kurs ekologisk odling som följer ett odlingsår, februari till september.

Kursen Trädgård i norr – ekologisk odling i kärvare klimat, är en nätpedagogisk distanskurs på ca 25 %, med inriktning på odling av grönsaker, frukt och bär i kärvare klimat med deltagarnas egen odling som objekt. Kursen bearbetar grundläggande kunskaper i den ekologiska odlingen och tips kring passande sorter, förbättrande tekniska lösningar och planering av trädgård.

 

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla din egen trädgård. Kursen kommer främst att ske via 15 nätträffar i seminarier under 30 veckor. Nätträffarna sker på lärplattformen It's learning (itslearning) via web-inloggning. Där träffas vi i realtid i vårt ”virtuella klassrum”. Vid cirka 3 närträffar under kursen genomförs workshops och odlingsvandringar då alla samlas i Orsa. Totalt är det 18 träffar på 30 veckor.

Mål

  • att fördjupa deltagarnas kunskaper i ekologisk trädgårdsodling
  • att med dessa verktyg skapa en produktiv, över tiden hållbar, men också vacker trädgård.

Upplägg

Upplägget i tematisk form följer odlingsåret. Seminariet; chatten, (nätträffen) förbereds genom att läraren/samordnaren förmedlar teoretiskt material om aktuellt tema som senare fördjupas och diskuteras i chattform på lärplattformen It's learning. Chatten sker i skrivform i lärplattformen med utökat material som kompletterar aktuellt temadokument och där utbytet och diskussionen bidrar till fortbildning.  En obligatorisk skriftlig fördjupningsuppgift ingår. Kursen har ett forum där alla kan föra diskussioner och lämna tips. Deltagarna får personliga bloggkanaler för egna bilder och material. Ett aktivt deltagande i kursen är viktigt.

Deltagarnas olika odlingsförutsättningar och erfarenheter bidrar, och blir en viktig del, i hur kursen utvecklas. Word och Excel används av kursledare och deltagare.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri, dock kan kostnad för kurslitteratur förekomma. Resorna till närträffarna bekostar var och en själv. CSN studiemedel kan endast sökas om ytterligare studier bedrivs på 25 %.

Utrustning 

Du behöver tillgång till dator eller platta med ordbehandlingsprogram som läser och redigerar Word och Excel, och en god internetåtkomst. Kursen kräver inga förkunskaper men ett genuint odlingsintresse är ett plus samt intresse för datorns möjligheter att träffas på distans då detta är kursens verktyg!

Omfattning 

Kursen genomförs främst som nätträffar samt några fysiska träffar; alltid heldag och söndag i Skattungbyn, Orsa 30 km norr om Mora och pågår från februari till september i 30 veckor på kvartsfart, 25 %.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där du berättar lite kort om ditt syfte med kursen, din odlings geografiska plats samt den egna odlingsmarkens beskaffenhet. Detta brev är viktigt för ansökningen.

Sista ansökningsdatum är 7 januari, 2019, därefter sker löpande antagning i mån av plats kontinuerligt fram till kursstart. Reserver utan inbördes ordning och nya ansökningar granskas vid eventuella återbud.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar du själv.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”
När du ansöker får du skapa ett konto "Mina Sidor" där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem. 
Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

 

 

Kurstid 2019-02-17 -- 2019-09-15 
Sista ansökningsdatum 2019-01-07
   
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer