Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Certifieringskurs i Permakulturdesign – Skattungbyn/Stjärnsund    
50% distans hösten 2018 - Ansökan stängd. 

 

Mora Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Permakulturdesign, med tre obligatoriska träffar à 3 till 5 heldagar i Skattungbyn och Stjärnsund. Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att designa odling, boende och övriga aspekter som rör livet, efter naturens egna principer. Permakultur strävar efter att skapa resurseffektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga. Kursen går 50 % på distans under höstterminen.

Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsstilar och livsmiljöer. Begreppet som myntades av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren på 70- talet står för PERMAnent (permanent) agriCULTURE (jordbruk). Numera har begreppet utvidgats till att också betyda ”permanent culture” och sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning osv i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resursproducent, istället för en ren förbrukare av resurser. Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalité samt en rättvis fördelning av resurser ses som grundstenar. Denna kurs går igenom permakulturens teori och filosofi, med fokus på dess praktiska appliceringsområden och ger en certifiering i permakulturdesign.

 

För att du ska kunna få det mesta av denna kurs bör du

 • Kunna svenska flytande muntligt o skriftligt
 • Ha grundläggande kunskaper i engelska (då delar av kurslitteraturen är på engelska)
 • Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp
 • Ha tillgång till dator och internet

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse av permakulturdesign och dess redskap, samt hur de kan tillämpas i verkligheten.

Mål

Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta tre träffar under perioden augusti 2018 till januari 2019. Kursen kommer totalt att omfatta 96 undervisningstimmar. 

Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en platsbaserad designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp och utförs på platser valda av kursdeltagarna. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor mellan träffarna för att jobba med designprojekten. Räkna med 2-3 dagar på platsen ni ska designa mellan kurstillfälle 1 och 2 och ytterligare minst 2-3 dagar på platsen ni ska designa mellan mellan kurstillfälle 2 och 3. Mellan träffarna kommer kursdeltagarna även att få läsuppgifter, ha skypediskussioner om olika teman och genomföra individuella fördjupningsuppgifter som tillsammans täcker kursens omfattning (50%). 

För att få godkänd på kursen krävs: Närvaro på alla tre kursträffar, ett genomfört designarbete, inlämnade fördjupningsuppgifter, deltagande vid diskussionsträffarna.

 

Träffar

Träff 1 (Skattungbyn), måndag 27 – fredag 31 augusti 2018 

 • Introduktion till permakultur
 • Permakulturens grunder
 • Designprocessen
 • Designverktyg
 • Jord
 • Vatten
 • Mikroklimat
 • Inre omställning
 • Mättekniker
 • Kartritningstekniker
 • Presentation av designarbetet & gruppuppdelning
 • Studiebesök 

Träff 2 (Stjärnsund), 15 - 19 oktober 2018 (måndag-fredag)

 • StudiebesökDjurhållning
 • Designprocessen forts.
 • Delredovisning av designprojekt
 • Odling
 • Agroforestry och skogsträdgårdar
 • Biologisk mångfald

Träff 3 (Stjärnsund), 9 - 11 januari 2019, onsdag-fredag

 • Människa, samhälle och permakultur
 • Skogen
 • Boende – byggande och energi
 • Permakultur i praktiken – tidigare kursdeltagares arbeten
 • Redovisning av projektarbeten
 • Kursfest

Kurslitteratur

Deltagarna kommer att få ett kurskompendium bestående av webbsidor, filmer, utdrag ur böcker, kortare artiklar med mera.


Kursspråk
Föreläsningar och seminarier på svenska, litteratur och filmer är på engelska.

Ansökan

Max. antal deltagare på kursen är 22 personer. Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev där du berättar lite kort om varför du vill gå kursen. Max 2000 tecken (ca ½ A4)
 • Tidigare studier
 • Arbetslivserfarenhet

Ansökan stängd !


 

Sista ansökningsdatum är 18 april 2018.  

 

Kurstid

13 augusti, 2018 - 11 januari, 2019

Sista ansökningsdatum

15 april, 2018


 

Kursansvarig

Namn

Telefon

E-post

Annevi Sjöberg

 073-3622509

annevi.sjoberg@morafhsk.se

 

Lärare

Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Philipp Weiss

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer