Bild av en dator. Klicka för att komma till kursen Anpassad IT

Certifieringskurs i Permakulturdesign – Skattungbyn/Stjärnsund     50% distans hösten 2017 - Kursen fulltecknad - stängd för ansökan

 

Mora Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Permakulturdesign, med tre obligatoriska träffar à 3 till 5 heldagar i Skattungbyn och Stjärnsund. Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att designa odling, boende och övriga aspekter som rör livet, efter naturens egna principer. Permakultur strävar efter att skapa resurs-effektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga. Kursen går 50 % på distans under höstterminen.

Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsmiljöer. Begreppet som myntades av australienarna Bill Mollison och David Holmgren på 70- talet står för PERMAnent (permanent) agriCULTURE (jordbruk). Numera har begreppet utvidgats till att också betyda ”permanent culture” och sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning osv i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resurs-producent, istället för en ren förbrukare av resurser. Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalité samt en rättvis fördelning av resurser ses som grundstenar. Denna kurs går igenom permakulturens teori och filosofi, med fokus på dess praktiska appliceringsområden och ger en grundläggande certifiering i permakulturdesign. 

 

För att du ska kunna få det mesta av denna kurs bör du

  • Kunna svenska flytande muntligt o skriftligt
  • Ha grundläggande kunskaper i engelska (då kurslitteraturen är på engelska)
  • Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp
  • Ha tillgång till dator och internet

Syfte

Kursens syftar dels mot certifiering i Permakulturdesign, dels att på resterande tid arbeta enskilt och i grupp med instuderingsfrågor, fördjupningsuppgifter och med att framställa designförslag för en trädgård/fastighet/objekt.

Mål

Kursens mål är att deltagare ska få grundläggande förståelse för permakultur som begrepp och kunna presentera ett förslag på design för en plats enligt permakulturens principer.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta tre träffar under perioden augusti 2017 till januari 2018. Kursen kommer totalt att omfatta 96 undervisningstimmar.

Max. antal deltagare: 22

Alla deltagare måste fylla i en motivering varför de vill gå kursen när de söker till kursen.

Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp. Det är viktigt att tänka på att det kommer att krävas resor mellan träffarna också för att jobba med designprojekten. Deltagarna kommer att arbeta enskilt med individuella fördjupningsuppgifter mellan träffarna. Kommunikation sker mellan träffarna via webbplattform så att deltagarna kan dela resultat av sina uppgifter och kommunicera med varandra och få feedback av lärare.

Träffar

Träff 1 (Skattungbyn), 28 augusti - 1 september 2017 (måndag - fredag)

Introduktion till permakultur – med fokus på permakultur i nordiskt klimat
Permakulturens grunder (historia, etik, designprinciper, exempel)
Designprocessen
Designverktyg
Jordkunskap
Mikroklimat
Mättekniker
Kartritningstekniker
Presentation av designarbetet & gruppuppdelning

 

 

Träff 2 (Stjärnsund), 16 - 20 oktober 2017 (måndag-fredag)

Studiebesök Permakultur Stjärnsund 
Boende – byggande och energi
Permakulturgården Rikkenstorp – Joel Holmdal
Designprocessen forts.
Delredovisning av designprojekt (basemap)
Agroforestry och skogsträdgårdar
Studiebesök Fläckemyran gård
Biologisk mångfald
Projekthandledning

Anmärkning till träff 2: Träffen kommer att pågå mellan måndag och fredag, med onsdag som undervisningsfri dag där kursdeltagarna kan få tillfälle att arbeta med sina projektarbeten.

 

Träff 3 (Stjärnsund), 10 - 12 januari 2018, onsdag-fredag

Människa, samhälle och permakultur
Gästföredrag - permakultur i praktiken
Studiebesök (Annika & Jens, Anna)
Redovisning av projektarbeten
Open space/World cafe - Hur går man vidare? 
Kursfest

Mellan träffarna kommer kursdeltagarna att arbeta med sina projektarbeten, få läsuppgifter och genomföra fördjupande övningar för att täcka kursens omfattning (50%). 

 

Kurslitteratur

Earth Care Manual av Patrick Whitefield, stark rekommendation att läsa Permakultur i ett nötskal inför kursen

Kursspråk: Föreläsningar och seminarier på svenska, litteratur och filmer är på engelska.

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där du berättar lite kort om ditt syfte med kursen. Berätta även om dina tidigare studier samt arbetslivserfarenhet.
  • Tidigare studier
  • Arbetslivserfarenhet

Kurslitteratur och kursmaterial betalar du själv.

Ansökan gör du genom att klicka på knappen nedan


 

Sista ansökningsdatum är 13 april 2017.  

Sen Ansökan registreras från och med 18 april på reservlista.

 

Kurstid 14 augusti, 2017 - 12 januari, 2018
Sista ansökningsdatum 13 april, 2017


Antagningsbesked skickas ut den 12 maj.

 

Kursansvarig

Namn

Telefon

E-post

Åsa Ringström

 0250-942 85

asa.ringstrom@morafhsk.se                     

 

Certifierande lärare

Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Philipp Weiss

 

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer