Denna vecka är sorgligt nog  sista sommarkursveckan för i år. Det har varit en fantastisk sommar full av kreativitet och produktivitet. Tack till alla som deltagit!