Vi är en av tre skolor som just nu bidrar till att överföra kunskapen kring stampning av ylletyg.

Viktigt och roligt:)

Läs mer om vadmalsstampning på insitutet för språk och folkminnen.