På en pressträff igår gick regeringen ut med rekommendation om övergång till distans- och fjärrstudier för bland annat gymnasieskolor, vuxenutbildning och universitet, i syfte att minska smittspridningen i samhället.

Folkbildningsrådets bedömning att rekommendationen också är relevant för folkhögskolor.

Därför går Mora folkhögskola från och med idag onsdag den 18 mars, över till distansundervisning i den mån det är möjligt för våra deltagare och skolan är därmed också stängd för externa besök tills vidare.

Vi följer utvecklingen och snabba förändringar kan ske.

Vi återkommer med ny information så fort vi har sådan.

Ta hand om er därute!