Lite goda nyheter såhär i coronatider.

 Kursen Anpassad It på Mora Folkhögskola har beviljats ett stipendium på 50 000 kr från Scandias stiftelse ”Idéer för livet”.

Pengarna kommer att finansiera projektet ”Trygg på nätet för personer med IF”, där IF står för personer intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet ska utveckla ett studiematerial för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning IF ska ha möjlighet att känna sig trygga på Internet.

Det handlar om att veta vad som är OK, att känna till risker och bluffnyheter, att veta vad man ska göra om något har hänt.
Unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, IF har idag inte samma möjligheter att vara digitalt delaktiga som andra
trots att datorer är bra på att kompensera för deras svårigheter.

Funktionsnedsättningen innebär också en ökad social sårbarhet och svårigheter att förstå intentioner.
Studier visar att personer med IF är mer utsatta på Internet. Idag finns få metoder och material där denna målgrupp kan få kunskap
och färdighetsträning om nätsäkerhet.

Syftet med projektet är att beskriva metoder och ta fram studiematerial för att göra nätet till en trygg och säker plats för unga vuxna med IF.
Metoder och material tas fram vi utbildningen Anpassad IT vid Mora folkhögskola tillsammans med deltagarna som har en måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Studiematerialet kommer vara multimodalt och möjligt att anpassa även för barn utan funktionsnedsättning som ännu inte utvecklat sitt
abstrakta tänkande. Framtaget material kommer att spridas genom projektet DigiJags nätpedagogiska del. Projektet ska pågå under hösten
2020 och vara klart i februari 2021.

Vid frågor, kontakta Kerstin Gatu:

kerstin.gatu@morafhsk.se 

0250 -942 47