DISTANSSTUDIERNA FÖRLÄNGS TILL 19 MARS!

Detta är ett gemensamt beslut från skolans ledning och krisgrupp i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Med anledning av att smittspridningen av Covid -19 i Sverige och Dalarna fortfarande är omfattande förlänger vi vår period för distansundervisning till 19 mars 2021. Vi tar under denna period inte emot några externa besök eller konferenser på skolan.