DISTANSSTUDIERNA FÖRLÄNGS TILL 23 APRIL!

Detta är ett gemensamt beslut från skolans ledning och krisgrupp i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Med anledning av tredje vågens smittspridning av Covid -19 i Sverige förlänger vi vår period för distans- och fjärrundervisning till 23 april 2021. Vi tar under denna period inte emot några externa besök eller konferenser på skolan.