DIGITAL FÖRELÄSNING

Digital föreläsning om DIGITAL DELAKTIGHET för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Vi firar Folkhögskolans dag en dag i förskott genom att erbjuda en digital föreläsning om DIGITAL DELAKTIGHET.

Fredag 16/4 kl. 13-14

Föreläsare: Kerstin Gatu, kursledare på ANPASSAD IT på Mora Folkhögskola.

Anpassad IT är en utbildning för personermed intellektuell funktionsnedsättning.

Forskningen visar att personer som gått särskola, bor på gruppbostad och har daglig verksamhet är en av de grupper som står längst från det digitala samhället. Trots att digitala verktyg är bra på att kompensera för de svårigheter funktionsnedsättningen ger. På kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola har vi sett exempel på motsatsen.

Under föreläsningen kommer Kerstin Gatu att dela sina erfarenheter om både möjligheter och utmaningar i projekten ”Anpassad IT” och ”DigiJag”.
Hon kommer att berätta om tekniska och pedagogiska metoder de använt när folkhögskolan på grund av Covid -19 stängde och vi behövde gå över till undervisning online.

Hon kommer särskilt visa den digitalt kognitivt tillgängliga lärmiljön DigiJag.
DigiJag kan användas både inom skola, jobb, hemmet och på fritiden. Genom författarverktyget skapar varje verksamhet sitt eget multimodala material.

Evenemanget är digitalt och kostnadsfritt. Föreläsningen sker online via Zoom. Du har möjlighet att ställa frågor genom chatten. 

Kerstin Gatu, kursföreståndare
Kerstin Gatu, kursföreståndare för Anpassad IT-kursen
Tomt klassrum 2 (1)
Digital föreläsning via Zoom