På grund av fortsatt ökad smittspridning av Covid-19 i Mora så har vi beslutat med fortsatt distansundervisning på skolan fram till fredagen den 21:a Maj.