DigiJag Center – kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället

Just nu pågår ett projekt för att skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning (IF) att delta i det digitala samhället. DigiJag centret kommer att vara placerat på

Mora folkhögskola.

Samarbetspartners är

Begripsam AB

Region Dalarna

Axess lab samt Limepark.

På Begripsams hemsida kan du läsa mer, se länk: https://www.begripsam.se/kompetenscentrum/

Prenumerera gärna på nyhetsbrev för att få mer information om projektet.

För att börja prenumerera så skicka din