Handlingsplan för en drog- och alkholfri skolmiljö

Region Dalarnas Kultur- och bildningsnämndens handlingsplan för en drog- och alkoholfri skolmiljö gäller för Region Dalarnas tre folkhögskolor.

Syftet med en handlingsplanen är att folkhögskolan ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från alla former droger och alkohol.

Till grund för denna handlingsplan ligger beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning.

Hela handlingsplanen, se nedan: