Handlingsplan för en drogfri skolmiljö

Syftet med denna handlingsplan är att folkhögskolan ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från alla former droger.

Till grund för denna handlingsplanligger beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning.

Grundbulten för en drogfri skolmiljö är öppenhet och kunskap. För att skolan ska kunna agera krävs att ansvariga får vetskap om vad som händer. Därför har alla, såväl studerande som anställda, ett solidariskt ansvar för att denna handlingsplan ska kunna efterlevas.

  • Alla former av bruk, innehav eller försäljning av illegala droger, även utanför skoltid, kommer att leda till disciplinära åtgärder och polisanmälas.
  • Om någon uppträder berusad under skolans aktiviteter eller i skolans gemensamma lokaler kommer även detta leda till disciplinära åtgärder. 
  • Personal som får vetskap om bruk av illegala droger eller att någon uppträtt berusad/ påverkad på skolan är skyldig att se till att rektor informeras. Rektor har huvudansvaret att i samverkan med berörda studerande och personal vidta åtgärder i enlighet med denna plan.
  • Vid antagning informeras de studerande om gällande handlingsplan och har, i och med att de bekräftat antagningen även accepterat denna handlingsplan.
Handlingsplan-droger