Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande särbehandling

Syftet med handlingsplanen är att motverka diskriminering och annan kränkande särbehandling. 

Region Dalarnas folkhögskolor skall vara arbetsplatser/skolor som medvetet och målinriktat arbetar förebyggande för att förhindra att anställda och kursdeltagare utsätts för diskriminering eller annan kränkande särbehandling. 

Handlingsplanen utgår från Region Dalarnas likabehandlingspolicy.