Allmän kurs Gymnasienivå med profil motion och hälsa

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad


Läs in gymnasiebehörigheter och/eller komplettera dina tidigare studier samtidigt som du som en del i kursen ägnar tiden åt träning och friluftsliv för att få en bättre hälsa.

Mora Folkhögskolas allmänna kurs grundar sig på dina behov. Du kan få behörighet i gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Efter fullgjord kurs kan du söka dig vidare till andra folkhögskolor, Yrkeshögskolan, högskola och universitet eller till andra studier.

Profil motion och hälsa

I profilen motion och hälsa ägnar vi två eftermiddagar i veckan åt träning och friluftsliv för att få en bättre hälsa. Målet är att prova olika utomhusaktiviteter, motionera och få erfarenhet av friluftsliv.

Profilen kräver inga förkunskaper men det förutsätter att du vill och kan röra dig utomhus då vi kommer  att promenera, åka skidor, springa/jogga/gå eller andra friluftsaktiviteter allt utifrån din egen nivå.

Inför profildagarna behöver du ha med dig:

Lämpliga skor/joggingskor, träningskläder utifrån väderlek. Vi kommer att göra gemensamma veckoplaneringar så du får möjlighet att anpassa utrustning utifrån aktivitet.

 

Läs mer om hur behörigheter och omdöme fungerar på folkhögskolan här

Grundläggande behörighet

Ämnen som ingår i en grundläggande behörighet för att kunna bedriva högre studier är:

 • svenska 1-3
 • engelska 5 och 6
 • matematik 1a-1b-1c
 • naturkunskap 1b
 • religionskunskap 1
 • samhällskunskap 1a1
 • historia 1a1.

Även möjlighet till särskilda behörigheter finns vid behov.

Omdöme

Folkhögskolan utfärdar omdöme, vilket jämställs med betyg när du söker till högskolan.
Du kan läsa mer om detta under Att studera på folkhögskola

Ansökan

Du som söker Allmän kurs med profil motion och hälsa bör kunna beskriva i ditt personliga brev hur du tänker att kursen ska bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för din framtid.
Vi ber dig att reflektera över kursinnehållet och hur det stämmer överens med vad du tycker är viktigt för att det ska bli ett bra år på folkhögskolan.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”
När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.

Max antal deltagare: 14 st

Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits, därför är det viktigt att du anger en korrekt e-post.

Antagningskriterier

Du ska:

 • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
 • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
 • bifoga ett utförligt personligt brev
 • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
 • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Profil motion och hälsa

Du ska i din ansökan berätta om och vilka tidigare erfarenheter av motion och hälsa du har och varför just profilen intresserar dig.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

 

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

 

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv. För allmän kurs varierar denna kostnad beroende på vilka ämnen du läser.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

 

Obligatoriska kostnader

Bekräftelseavgift

Studerande på skolans kurser betalar en bekräftelseavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna avgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Avgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor,
underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 800 kr/termin som faktureras. Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider.

Kursmaterial

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.

Kostnader tillkommer för resor med skolans buss under profildagarna samt kostnader för entréer/spårkort eller liknande.

Skolan tillhandahåller ingen träningsutrustning.

 

Om intresse finns kan en studieresa till Stockholm planeras. Då tillkommer en avgift på 500 kr.

Boende

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferens/boende studerande och läs mer.

TEST
Ansök här

Sista ansökningsdag 15 april 2023

löpande antagning 

 

Kursdatum läsår 2023 / 2024

Höstterminen: 2023-08-21 — 2023-12-15
Vårterminen: 2024-01-08 —  2024-06-07

Heltid: 100%

Kontakt: 
Towe Falk towe.falk@morafhsk.se

Kontakt angående profilen
Staffan Hugerth staffan.hugerth@morafhsk.se