Autism, ett annorlunda sätt att tänka – om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad
Övrigt

 

En tvåårig distanskurs på halvfart

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras behov och hur ett gott bemötande ska vara.

Kursen är upplagd som en distansutbildning på fyra terminer. Takten är halvfart. Du besöker Mora folkhögskola vid 4 tillfällen i tre dagar varje termin. Eftersom detta är en distanskurs krävs att du har grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kursen vänder sig till dig som vill lära mer om människor med funktionsnedsättningen autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan arbeta inom LSS, omsorg, personlig assistans, skola, vara förälder eller anhörig.

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper

– om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse
– om funktionshinder inom autismspektra och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
– om utsatta människors behov av stöd
– om professionellt bemötande av människor i olika livssituationer
– om samhällets stöd samt om lagstiftning inom området

 

Kursinnehåll år 1

Människor i behov av stöd
Hur olika funktionsnedsättningar påverkar individens utveckling samt behov av stöd
Etik, livsåskådning och bemötande samt lagstiftning
Utvecklingsstörning och neuropsykiatri samt sociala problem och bristande omsorg.

Arbetsmiljö
Hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysik ohälsa samt hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden
Gällande bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

Medicinsk grundkurs
Människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel. Att arbeta hygieniskt och ergonomiskt. Första hjälpen.

Kursinnehåll år 2

Utvecklingspsykologi
Olika psykologiska perspektiv och modeller samt deras tillämpning
Utvecklingspsykologins betydelse för den enskilda individen
Kommunikationens betydelse, speciellt för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Neuropsykologi/psykiatri
Funktionsnedsättning inom autismspektra, om svårigheter och möjligheter
Sambandet mellan neurologi – neuropsykologi – psykiatri, med fokusering på personer med autismspektrumstörning.

Tydliggörande pedagogik
Praktiska och teoretiska kunskaper om ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för den enskilda individen
Datorns och andra tekniska hjälpmedel möjligheter till stöd.

Fördjupningsarbete

Du väljer ett område som du är intresserad av och vill fördjupa dig mer om.

 

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen.
Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, det är viktigt för oss att veta lite om dig och varför du är intresserad av att gå på just denna kurs.
När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål. Observera att det är obligatoriska träffar på skolan.
Vänligen läs igenom informationen under fliken övrigt ”Information om studier på distans” och ”Träffar Autismkursen läsåret 2019-2020”.

Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits.
Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, därefter skickas besked om du blivit antagen eller ej,
dock senast under juni.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att söka digitalt ber vi dig kontakta oss på telefon 0250-942 00.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

Övriga kostnader

Anmälningsavgift

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 300 kr när man tackar ja till sin plats.
Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

För studerande på distanskursen Autism-ett annorlunda sätt att tänka är omkostnadsavgiften 300 kr/termin. 
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter och elevförsäkring. Kostnaden täcker även kaffe/the/saft
under skoldagar. Denna avgift faktureras under terminen.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferen/internat och läs mer.

Det kan tillkomma kostnader i samband med studieresor/besök.

TEST
Ansökan stängd

Ansökan öppnar 1 januari 2020

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

 

Kursdatum läsår 2020/2021
Höstterminen: 2020-08-26 – 2020-12-20
Vårterminen: 2021-01-04 – 2021-06-11

Kontakt
Christina Hansdotter Bengtsson, 0250-942 52, tina.hansdotter-bengtsson@morafhsk.se
Maria Hellsten, 0250-942 54, maria.hellsten@morafhsk.se