Autism – ett annorlunda sätt att tänka, om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad
Övrigt

 

En tvåårig distanskurs på halvfart för dig som jobbar inom t ex skola, omsorg eller är anhörig till någon med NPF.

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hur behov kan se ut samt hur ett gott bemötande och stöd bör utformas.

Mål

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper

– om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse

– om funktionsnedsättning inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa, särskilt inom dessa grupper

– om utsatta människors behov av stöd

– om professionellt bemötande av människor i olika livssituationer

– om samhällets stöd samt om lagstiftning inom området

 

Kursen är upplagd som en distansutbildning på fyra terminer på halvfart. Du besöker Mora folkhögskola vid 4 tillfällen i tre dagar varje termin, dessa tillfällen är obligatoriska.

Eftersom detta är en distanskurs krävs att du har grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling.

 

Kurs år 1

Människor i behov av stöd
Hur olika funktionsnedsättningar påverkar individens utveckling samt behov av stöd, etik, livsåskådning och bemötande samt lagstiftning.
Intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatri samt sociala problem och bristande omsorg.

Arbetsmiljö
Hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysik ohälsa samt hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden.
Gällande bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

Medicinsk grundkurs
Människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel.
Att arbeta hygieniskt och ergonomiskt.
Första hjälpen.

Kurs år 2

Utvecklingspsykologi
Olika psykologiska perspektiv och modeller samt deras tillämpning.
Utvecklingspsykologins betydelse för den enskilda individen.
Kommunikationens betydelse, speciellt för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Neuropsykologi/psykiatri
Funktionsnedsättning inom autismspektrum, om svårigheter och möjligheter.
Sambandet mellan neurologi – neuropsykologi – psykiatri, med fokusering på personer med autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tydliggörande pedagogik
Teoretiska kunskaper om ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för den enskilda individen.
Samtalsverktyg, kognitivt stöd och tekniska hjälpmedel.

 

Ansökan

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, det är viktigt för oss att veta lite om dig och varför du är intresserad av att gå på just denna kurs.

När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål. Observera att det är obligatoriska träffar på skolan.
Vänligen läs igenom informationen under fliken övrigt ”Information om studier på distans” och ”Träffar Autismkursen läsåret 2023-2024”.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”
När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.

Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits, därför är det viktigt att du anger en korrekt e-post.

Antagningskriterier

Du ska:

  • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
  • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
  • bifoga ett utförligt personligt brev
  • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
  • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, därefter skickas besked om du blivit antagen eller ej, dock senast under juni.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

Övriga kostnader

Bekräftelseavgift

Studerande på skolans kurser betalar en bekräftelseavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats.
Denna avgift avser höstterminens omkostnadsavgift.
Avgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

För studerande på distanskursen Autism-ett annorlunda sätt att tänka är omkostnadsavgiften 400 kr/termin. 
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, Office 365, utskrifter och elevförsäkring. Kostnaden täcker även kaffe/the/saft
under skoldagar. Denna avgift faktureras under terminen.

Material

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.
Det kan tillkomma kostnader i samband med studieresor/besök.

Boende

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferens/boende studerande och läs mer.

 

TEST
Ansökan stängd

Sista ansökningsdag 15 april 2023

Ansökan stängd.

 

Kursdatum år 1 läsår 2023 / 2024

Höstterminen: 2023-08-21 — 2023-12-15
Vårterminen: 2024-01-08 —  2024-06-07

Heltid: 50% – distans

första träffen på skolan är den 28 augusti

Kursen är 2-årig

Kontakt
Christina Hansdotter Bengtsson
0250-942 52, tina.hansdotter-bengtsson@morafhsk.se

Maria Hellsten
0250-942 54, maria.hellsten@morafhsk.se