Autism – ett annorlunda sätt att tänka, om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad
Övrigt

 

En tvåårig distanskurs på halvfart med tema människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen vänder sig till personal inom LSS, skola m.fl. och till anhöriga.

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hur behov kan se ut samt hur ett gott bemötande och stöd bör utformas.

Mål

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper

– om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse

– om funktionsnedsättning inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa, särskilt inom dessa grupper.

– om utsatta människors behov av stöd

– om professionellt bemötande av människor i olika livssituationer

– om samhällets stöd samt om lagstiftning inom området

Kursen är upplagd som en distansutbildning på fyra terminer. Takten är halvfart.

Du besöker Mora folkhögskola vid 4 tillfällen i tre dagar varje termin, dessa tillfällen är obligatoriska.

Eftersom detta är en distanskurs krävs att du har grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling.

 

Kurs år 1

Människor i behov av stöd
Hur olika funktionsnedsättningar påverkar individens utveckling samt behov av stöd
Etik, livsåskådning och bemötande samt lagstiftning
intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatri samt sociala problem och bristande omsorg.

Arbetsmiljö
Hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysik ohälsa samt hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden
Gällande bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

Medicinsk grundkurs
Människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel. Att arbeta hygieniskt och ergonomiskt. Första hjälpen.

Kurs år 2

Utvecklingspsykologi
Olika psykologiska perspektiv och modeller samt deras tillämpning
Utvecklingspsykologins betydelse för den enskilda individen
Kommunikationens betydelse, speciellt för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Neuropsykologi/psykiatri
Funktionsnedsättning inom autismspektrum, om svårigheter och möjligheter
Sambandet mellan neurologi – neuropsykologi – psykiatri, med fokusering på personer med autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tydliggörande pedagogik
Teoretiska kunskaper om ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för den enskilda individen
Samtalsverktyg, kognitivt stöd och tekniska hjälpmedel.

 

Ansökan

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, det är viktigt för oss att veta lite om dig och varför du är intresserad av att gå på just denna kurs.

När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål. Observera att det är obligatoriska träffar på skolan.
Vänligen läs igenom informationen under fliken övrigt ”Information om studier på distans” och ”Träffar Autismkursen läsåret 2020-2021”.

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”
När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.

Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits, därför är det viktigt att du anger en korrekt e-post.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, därefter skickas besked om du blivit antagen eller ej, dock senast under juni.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

Övriga kostnader

Anmälningsavgift

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 300 kr när man tackar ja till sin plats.
Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.
Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

För studerande på distanskursen Autism-ett annorlunda sätt att tänka är omkostnadsavgiften 300 kr/termin. 
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter och elevförsäkring. Kostnaden täcker även kaffe/the/saft
under skoldagar. Denna avgift faktureras under terminen.

Material

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.
Det kan tillkomma kostnader i samband med studieresor/besök.

Boende

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferens/boende studerande och läs mer.

 

TEST
Ansökan stängd

Ansökan öppnar 10 januari

Sista ansökningsdag 15 april 2022

därefter löpande antagning i mån av plats

 

Kursdatum läsår 2022/2023 år 1

Höstterminen: 2022-08-22 — 2022-12-16
Vårterminen: 2023-01-09 — 2023-06-09

första träffen på skolan är den 29 augusti

Kursen är 2-årig

Kontakt
Christina Hansdotter Bengtsson
0250-942 52, tina.hansdotter-bengtsson@morafhsk.se

Maria Hellsten
0250-942 54, maria.hellsten@morafhsk.se