DigiJag Center bjuder in till en 2 dagars temakurs i Mora

om hur deltagandet ser ut i det digitala samhället för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Kursinnehåll
Kostnad

 

Vi kommer under två dagar dela erfarenheter och diskutera olika frågeställningar inom ramen för hur deltagandet i det digitala samhället ser ut för personer med IF. Frågeställningar som vi kommer ta upp

 

  • Vad kan digitala verktyg betyda för delaktighet och självständighet?
  • Det digitala utanförskapet, vilka möjligheter och utmaningar finns idag?
  • Nätet som en trygg och säker plats, begreppet positiv risktagning
  • Tekniska kunskaper och support – vad krävs?
  • DigiJagCenter, vad kan ett center skapa för möjligheter?

Vi får besök, via länk, av Stefan Johansson. Stefan är teknologie doktor i människa och datorinteraktion vid KTH i Stockholm. Stefan har arbetat som tillgänglighets-expert i snart 30 år och leder verksamheten i Begripsam AB som startade 2016.

Kursen riktar sig främst till dig som är anhörig eller stödperson till en person med IF.

I mån av plats är det även möjligt för andra personer i yrkesgrupper som verkar kring personer med IF att delta.

 

Kursen hålls i DigiJag centers regi och vi som ansvarar för kursen är;

Kerstin Gatu, pedagog,
– som ansvarat för kursen Anpassad IT på Mora Folkhögskola under flera år samt framtagandet av den digitala lärplattformen DigiJag och DigiJag center

Ingela Christenson Jonsson, förälder,
–  egen erfarenhet samt medverkar i DigiJag center.

 

 

Kostnad för anhöriga;

Alternativ 1: 300 kr med en natts övernattning på boende i rum*) på Saxvikens Vandrarhem

Alternativ 2: 100 kr med en natts övernattning på boende på logement*) på Mora Folkhögskola

I priset ingår förutom kursen, kostnad för resa**), kost och logi*) och bortfall av ev arbetsinkomst***).

 

*) Boende på vandrarhem i enkel-, 2-3 bädds- eller familjerum eller på logement i flerbäddsrum. I vissa rum finns toalett och dusch på rummet, i andra finns det i korridoren. Det är först till kvarn som gäller. I båda alternativen ingår lakan och handduk. Möjlighet finns naturligtvis att välja annat boende men det bekostas ej av skolan.

 

**) Ersättning för resekostnad är mellan 237kr – 952kr. Kostnad ersätts separat i efterskott.

 

***) Förlorad arbetsinkomst ersätts med 97 kr per timme. Ev kostnad ersätts separat i efterskott.

 

Kostnad för pedagoger och annan personal:

Alternativ 1: 1.300 kr med boende på rum*) i Saxvikens Vandrarhem

Alternativ 2: 1.100 kr med boende på logement*) på Mora Folkhögskola

Har du några frågor om kursen så hör av dig till Kerstin eller Ingela.

 

Om du önskar övernattning fler nätter, vänligen kontakta Mora Folkhögskola;

Anette Leman, info@morafhsk.se, tel 0250 – 94 200

TEST
Ansök här

Kurstid: 2-3 december 2021

Tid: torsdag 9 -16:30, fredag 8:30-16:00

Plats: Mora Folkhögskola

 

Sista anmälningsdag: 25 november 2021

OBS begränsat antal platser! 

Kerstin Gatu
kerstin.gatu@morafhsk.se
070-257 00 62

 

Ingela Christenson Jonsson
ingelacj@gmail.com
070-337 50 64