Ekologisk odling och hållbar livsföring 2022

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

 

Ekologisk odling och hållbar livsföring är en kurs med fokus på att lära sig praktiska och teoretiska moment kopplade till våra basbehov av mat, kläder, husrum o gemenskap.

Deltagarna får praktiska erfarenheter av att odla en tredjedel av sitt årsbehov av grönsaker, själv sköta vedeldning och kapa och klyva egen ved för en årsförbrukning, mindre renoveringar, matlagning och konservering, olika former av hantverk  samt kontinuerlig husskötsel mm. Att under kursåret organisera  detta och mycket annat i grupp ger stor övning i samarbete och fördelning av ansvar. Teoretiska pass hålls i anslutning till kursens praktiska innehåll.

Kursen ger praktiska kunskaper i hur man lever mer resursmedvetet, klarar utmaningar som uppkommer då man sköter hus, odlingar, samarbetar i grupp och försöker ställa om sin livsstil till en mer hållbar sådan i solidaritet med naturen och andra människor.

Kursdeltagarna har stor delaktighet och ansvar för sin studietid. Varje morgon börjar med ett obligatoriskt morgonmöte. Där informerar vi varandra om bl.a. frånvaro,  vad som har hänt och vad som kommer att hända för att kunna planera dagen.

En gång i veckan har vi kursråd där kursens nödvändiga beslut fattas. På kursrådet struktureras kursens innehåll och verksamhet samt att schemat fastställs.

Den gemensamma lunchen tillagas av deltagarna själva efter de första fyra veckornas matlagningskurs. (Ingen lunchservering ordnas via skolan).

Vi har ingen vaktmästare, bespisning eller städpersonal. Ansvaret för att de nödvändiga sysslorna blir gjorda organiseras av deltagarna gemensamt.

Studerandeföreningen, som drivs av kursdeltagarna, sköter det gemensamma betalningsansvaret för bl a  material och fröfakturor.

Kursen utser två representanter till den stiftelse som äger husen där kursen bedriver sin verksamhet samt har internatboenden.

Städning av kurshusen och skötsel av bostadshusen och trädgårdarna ansvarar också deltagarna för.

Skattungbyn arrangerar  gemensamt sitt midsommarfirande. Kursens bidrag är att ordna ett café, vilket kräver förberedelser med bland annat bakning.

Besök vår blogg:

Besök vår facebooksida:

eller

Följ oss på Instagram:

 

 

 

 

 

 

Odling i teori o praktik:

Under kurstiden odlas i växthus samt 3 hektar åker med spannmål, potatis, grönsaker, lin samt vallväxter. Det är en ekologisk odling med organiska gödselmedel, biologiska växtvårdsmedel och förebyggande växtföljd. Kursdeltagarna har själva ansvar för odlingen. Kursen behandlar hela kedjan från jordbruk, förvaring till tillagning av näringsriktig mat. Odlingsteoripassen börjar redan under kursens första månader.

Matlagning, bakning, näring o konservering:

Efter handledning i köket och teori i näringslära, lagar deltagarna själva de gemensamma luncherna i matlag. Bakning lärs ut i kursens bageri och bagarstuga. I anslutning till skörden ges handledning i olika konserveringstekniker.

Husskötsel, husteori, renovering

Vårt behov av bostäder behandlas särskilt. Kursdeltagarna har ett stort ansvar för skötsel och underhåll av kursens hus och boenden. Som bakgrund till de praktiska momenten hålls nödvändiga teoretiska genomgångar. Introduktion av eldning i panna, genomgång av husets grundläggande funktioner samt renovering efter behov ingår genom hela kursen. Vedhantering för att få ved till uppvärmning ingår också!

Samhällsorientering

Omställning och ekonomi är två ämnen som lyfter samhällsfrågor på ett mer strukturellt plan. Omställningspassen ger möjlighet till att reflektera över din egen omställning till en hållbar livsföring och hur du kan relatera den till vad en omställning på samhällsnivå skulle innebära.  Både politiska, sociala och miljöaspekter kommer fram i dessa olika pass.

Demokrati och ansvar

För att kunna planera och organisera kursen hålls varje vecka kursråd med deltagare och lärare gemensamt, där alla beslut fattas. Nödvändiga ansvarsområden definieras och ansvariga grupper/personer utses som tex. ansvariga för matinköp, vattning, städning, biblioteket mm.  Ämnet gruppdynamik och mötesteknik ger deltagarna verktyg för möten och grupprocessen.

Hantverk

Under vår- och höstterminen har deltagarna hantverk på folkhögskolan i Mora. Deltagarna väljer mellan textil, trä eller keramik.

Fördjupning i olika teman

Utöver dessa ämnen finns möjlighet till olika projekt som deltagarna själva väljer. Det kan vara att väva ett ylletyg som stampas till vadmal i en vattenhjulsdriven vadmalstamp. Av tyget kan man sen sy något klädesplagg. Fårskötsel, olika enkla slöjdtekniker, vissa byggprojekt, mm.
För att kunna ta hand om kursens bisamhällen hålls en valbar biodlingskurs.

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. Du behöver ha tillgång till dator och internet för att gå kursen, då vi kontinuerligt använder lärplattform via internet.
När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Ansökan inför 2022

  • Personligt brev: Beskriv i ditt personliga brev hur du tänker att kursen ska bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för din framtid. Vi vill veta din arbetslivserfarenhet, dina tidigare studier samt vad du har gjort efter gymnasiet fram till att du söker kursen.
  • Den/ de referenser du lämnar ska vara antingen tidigare/ nuvarande arbetsgivare eller tidigare/ nuvarande lärare. Vi ber dig också att reflektera över kursinnehållet och hur det stämmer överens med vad du tycker är viktigt för att det ska bli ett bra år på folkhögskolan.
  • Drogfritt: Det är viktigt att du förstår att kursen är helt alkohol- och drogfri (gäller alla skolans lokaler, även internat).
  • Besök oss gärna! Många av de som söker vår kurs brukar komma på besök i Skattungbyn och se vår verksamhet. Ibland stannar de några timmar och ibland sover de över i något kursboende, eller på annat sätt i byn, och stannar upp till ett par dagar. Vi har sett att det kan vara en stor fördel att besöka vår kurs för att få en större förståelse för vad det är vi gör och hur kursen är upplagd.
  • Studerande från andra länder behöver kunna förstå, prata, skriva och läsa svenska flytande. Undervisningen är på svenska och vi vill att du pratar svenska på lektionerna samt själv kollar upp ord som är svåra att förstå. Om du söker vår kurs och kommer in är det viktigt att du klarar av kontakt med myndigheter och sjukvård själv, har sjukvårdsförsäkring, svenskt telefonnummer samt kan klara av bankinbetalningar och utbetalningar från svenska konton.

När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.
Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, Senast sista september skickas besked om du blivit antagen eller ej.

Antagningskriterier

Du ska:

  • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
  • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
  • bifoga ett utförligt personligt brev
  • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
  • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

Förmöte

De som antas till kursen får ett antagningsbesked. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara vid ett förmöte i mitten av oktober i Skattungbyn. Då får du träffa personal och de kursdeltagare som just avslutar sin kurs, se på kursens upplägg, lokaler, boenden och odlingsytor samt tillbringa en helg i byn. Allt för att få en bra bild av vad ett kursår i Skattungbyn kan komma att betyda för dig och hur du kan bidra till kursens gemensamma mål.

Under förmötet lagas maten och fikat av årets kursdeltagare. Maten under förmötet kommer totalt att kosta ca 300 kr. Den kan betalas antingen i förskott till studerandeföreningen eller kontant på plats. Mer information om betalning kommer till dig som blivit antagen.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Att studera på Mora Folkhögskola är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat via CSN. Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN. Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv. För allmän kurs varierar denna kostnad beroende på vilka ämnen du läser.

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

En bekräftelseavgift på 400 kronor tillkommer när du tackar ja till din plats. Den avgiften återbetalas i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara vid ett förmöte i andra delen av oktober i Skattungbyn. Se mer under fliken förmöte.

Omkostnadsavgift

Du betalar all kurslitteratur och allt kursmaterial själv, ca 2500 kronor beroende på personliga val.

Studerande på kursen Ekologisk odling och hållbar livsföring betalar en omkostnadsavgift på 500 kr/termin. 
I denna avgift ingår kopiering och utskrifter samt elevförsäkring. Kostnaden täcker även kost i Skattungbyn under första kursveckan i januari samt kaffe/the/saft under hantverksdagarna på Mora Folkhögskola.

Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN direkt.

KOLLA PÅ: Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, vår huvudman Region Dalarna och Folkbildningsrådet som fastställer de riktlinjer och verksamhetsmål vi ska uppfylla.

TEST
Ansökan stängd

Kurstider 2022
Vårterminen: 2022-01-17 – 2022-06-24
Höstterminen: 2022-06-27 – 2022-11-18

Det finns endast reservplatser kvar, välkommen med din ansökan!

Kontakt Lärare

Sigrid Magnusdotter

073-0841670

Patrik Ytterholm
0250-94284

 

Kontakt boende/internat

Anders Johansson
0250-94282

 

Post- och besöksadress
Mora Folkhögskola – Ekologisk odling
Landsvägen 468
794 95 Skattungbyn

E-post: skattungbyn@morafhsk.se