Särskild kurs – Estetisk plattform

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

Estetisk plattform erbjuder introduktion till och utveckling av konstnärliga uttryck inom bild och form. Kursen ger en bra grund för vidare högre utbildningar, men är lika givande för dig som fritt vill undersöka och utveckla din konstnärliga gestaltning.

Vi arbetar med egen formgivning experimentellt och kreativt i en mängd olika material och tekniker Den skapande processen är i fokus via reflektion och samtal kring kreativitet, inlärning och konst.

Kursen genomsyras av hållbarhetstänk och klimatsmart utveckling där återbruk är en naturlig del i alla ämnen. Aktiva konstnärer är en inspirationskälla samt gästlärare.

Efter kursen kan du studera vidare på högre utbildningar inom Bild & form. Du kan också använda dina kunskaper som kursledare eller utveckla eget skapande som företagare.

Estetisk plattform har ett nära samarbete med kurserna Textilt Hantverk och Modeakademin. Viktiga inslag i kursen är studiebesök, studieresor och utställningsarbete.

Följ oss på Instagram:

 

I kursen ingår bland annat:

 • Måleri
 • Teckning/kroki
 • Skulptur
 • Grafik
 • Keramik
 • Glas
 • Formgivning/design
 • Trä och smide
 • Textila uttryckssätt

 

Ansökan

Vi vill att du presenterar dig själv, dina personliga mål och förväntningar med kursen i i ansökan.

Du ska bifoga:

 • ett självporträtt i valfri teknik

Porträttet ska vara en kreativ beskrivning av dig själv och skickas digitalt.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”
När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.

Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits, därför är det viktigt att du anger en korrekt e-post.

Antagningskriterier

Du ska:

 • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
 • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
 • bifoga ett utförligt personligt brev
 • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
 • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna, därefter skickas besked digitalt om du blivit antagen eller ej.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

 

 

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

 

Obligatoriska kostnader

Bekräftelseavgift

Studerande på skolans kurser betalar en bekräftelseavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna avgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Avgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor,
underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 800 kr/termin som faktureras. Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider.

Kursmaterial

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva, ca 3000- 6000 kr.

Boende

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferens/boende studerande och läs mer.

TEST
Ansök här

Sista ansökningsdag 15 april 2023

löpande antagning 

 

Kursdatum läsår 2023 / 2024

Höstterminen: 2023-08-21 — 2023-12-15
Vårterminen: 2024-01-08 —  2024-06-07

Heltid: 100%

 

Kursansvarig:
Lillemor Lunde Kjellin
0250-942 56 lillemor.lunde-kjellin@morafhsk.se