Särskild kurs – Estetisk plattform

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

Estetisk plattform är en grundkurs som utforskar material kreativt, konstnärligt och hantverksmässigt.

Inom bildämnet arbetar vi med teckning, målning, grafik, foto och film. Form och skulptur utforskas i olika material.

Den skapande processen är i fokus via reflektion och samtal kring kreativitet, inlärning och konst. En möjlighet att undersöka många uttrycksformer i syfte att bygga en bred bas för vidare skapande arbete på ett kreativt och lustbetonat sätt.

Viktiga inslag i kursen är studiebesök, studieresor och utställningsarbete. För ett hållbart samhälle arbetar vi med återbruk av olika material. Vi ser positivt på att människor med olika ålder och bakgrund söker kursen så att olika erfarenheter möts och berikar varandra. Gruppens gemensamma lärande är viktigt.

Estetisk plattform är en kurs för dig som vill orientera dig inom det estetiska fältet, skapa förutsättningar för vidare studier. Du ges utrymme att fundera över livsval och vägval tillsammans med andra.

Du får en bra grund för fortsatt kreativt arbete och fortsatta studier inom det estetiska området.

I kursen ingår bland annat:

  • teckning
  • målning
  • grafik
  • foto
  • form och skulptur
  • konsthistoria
  • kreativt skrivande
  • portfolio

Vi vill att du presenterar dig själv, dina personliga mål och förväntningar med kursen i ansökan.

Till ansökan bifogar du digitalt:

  • ett självporträtt i valfri teknik

Porträttet ska vara en kreativ beskrivning av dig själv och skickas digitalt.

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”

När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.
Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de
riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

 

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

 

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor,
underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 700 kr/termin som faktureras. Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva, ca 3000- 6000 kr.

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi och Konferens och läs mer.

TEST
Ansökan stängd

Sista ansökningsdag: 15 april, därefter löpande antagning i mån av plats.


Kursdatum läsår 2019/2020
Höstterminen: 2019-08-26 – 2019-12-21
Vårterminen: 2020-01-07 – 2020-06-05


Kursansvarig:

Lillemor Lunde Kjellin 0250-942 40 lillemor.lunde-kjellin@morafhsk.se