Allmän Kurs Gymnasienivå

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

 

Läs in gymnasiebehörigheter och/eller komplettera dina tidigare studier samtidigt som du utvecklar självförtroende, eget ansvar och allmänbildning.  

Mora Folkhögskolas allmänna kurs grundar sig på dina behov. Du kan få behörighet i gymnasiegemensamma ämnen svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia.
Du kan komplettera schemat med estetisk verksamhet, hantverk och friskvård. Om ditt schema tillåter finns ytterligare tillvalsämnen att välja.
För bra studieresultat rekommenderas en blandning av teoretiska och praktiska ämnen. Därför förekommer vissa temadagar och andra gemensamma aktiviteter.

Vem kan söka?

Du skall ha uppnått grundskolebehörighet, samt uppnått 18-årsålder vid skolstart

Vad leder studierna till?

Efter fullgjord kurs kan du söka dig vidare till andra folkhögskolor, Yrkeshögskolan, till högskola och universitet eller till andra studier.

Läs mer om hur behörigheter och omdöme fungerar på folkhögskolan här

Grundläggande behörighet

Ämnen som ingår i en grundläggande behörighet för att kunna bedriva högre studier är:

  • svenska 1-3
  • engelska 5 och 6
  • matematik 1a-1b-1c
  • naturkunskap 1b
  • religionskunskap 1
  • samhällskunskap 1a1
  • historia 1a1.

Även möjlighet till särskilda behörigheter finns vid behov.

Omdöme

Folkhögskolan utfärdar omdöme, vilket jämställs med betyg när du söker till högskolan.

 

 

Ansökan

Du som söker Allmän kurs bör kunna beskriva i ditt personliga brev hur du tänker att kursen ska bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för din framtid.
Vi ber dig att reflektera över kursinnehållet och hur det stämmer överens med vad du tycker är viktigt för att det ska bli ett bra år på folkhögskolan.

Det personliga brevet är viktigt för vårt gemensamma arbete under året.

Kravet på dig som söker är att du fyllt 18 år eller fyller 18 under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”.
När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen, Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de
riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

 

 

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv. För allmän kurs varierar denna kostnad beroende på vilka ämnen du läser.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

 

Obligatoriska kostnader

Anmälningsavgift

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna anmälningsavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor, underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 700 kr/termin som faktureras. Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.

Om intresse finns kan en studieresa till Stockholm planeras. Då tillkommer en avgift på 500 kr.

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi och Konferens och läs mer.

TEST
Ansökan stängd

Ansökan öppnar 1 januari 2020

Sista ansökningsdag: 1 maj 2020

 

Kursdatum läsår 2020/2021
Höstterminen: 2020-08-26 – 2020-12-20
Vårterminen: 2021-01-04 – 2021-06-11

 

Kontakt
Lars Hodin, 0250-942 40 lars.hodin@morafhsk.se