Särskild kurs – Skidlinjen

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

 

I Mora, längdskidåkningens högborg, finns goda möjligheter att utvecklas till en duktig skidåkare. Genom att kursen är mångsidig och individanpassad kan vi ta emot sökande med olika träningsbakgrund.

Målet är att du ska utvecklas till en duktig skidåkare, upptäcka din kapacitet och ta ansvar för det egna agerandet samt ta hänsyn till dina lagkamrater. Stor vikt läggs vid att du utvecklas som skidåkare samtidigt som du får en gedigen utbildning inom tränaryrket. Du får kunskap inom träningslära, mental träning, idrottsfysiologi, teknik etc. Dessa kunskaper ger dig förutsättningar att fungera väl som skidlärare.

Utbildningen fungerar väl i kombination med andra distansstudier och det finns även möjlighet att välja till kurser ur skolans övriga utbud.

Kursinnehåll

 • Schemalagd träning, minst 12 timmar/vecka
 • Idrottsteori
 • Lägerverksamhet
 • Deltagande i tävlingar

 

Följ oss på Facebook:

eller på instagram:

 

 

 

Träningen sker under professionell ledning och med hjälp av det senaste inom tekniska hjälpmedel. Träning bedrivs vardagar; i regel som två fartpass, två styrkepass och två distanspass.
Som komplement till löpning, rullskidåkning och skidgång utnyttjar vi kajak och cykel. För att förbättra den klassiska skidtekniken använder vi ett rullband kopplat till video och dator.
Under året genomför vi ett flertal idrottsfysiologiska tester för att styra och följa upp träningen. Efter intensiva träningsveckor använder vi återhämtningsveckorna till alternativa träningsmetoder som bollspel, cykling, simning, kajak och långfärdsskridskor.

 • Längdskidåkning

  • Praktisk och teoretisk utbildning inom skidteknik; klassisk och skate
  • Vallning
  • Videoanalys
  • Tester; laktattester med personlig utvärdering och uppföljning
  • Förberedelser och deltagande i tävlingar
  • Barmarksträning; rullskidor, löpning, styrketräning, skidgång, cykel, kajak mm
  • Lägerverksamhet

   

  Ledarskap

  • Grunder inom pedagogik och instruktörsrollen
  • Planeringsmetodik; målformulering, planering och förberedelser
  • Genomförande av träningar, tävlingar och turneringar
  • Arrangerande av teknikläger för motionärer inför Vasaloppet
  • Utvärdering och uppföljning av genomförd verksamhet

   

  Idrottsteori

  • Träningslära
  • Idrottsfysiologi
  • Massage
  • Kost- och näringslära
  • Anatomi
  • Test, och testverksamhet

 

 

Ansökan

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”
När du ansöker får du skapa ett konto ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.

Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits, därför är det viktigt att du anger en korrekt e-post.

Antagningskriterier

För att antas på Mora folkhögskolas Skidlinje ska du ha en träningsnivå på nivån 5-7 timmar per vecka. Kursens träningsupplägg innebär en hög fysisk belastning i varierande utomhusmiljö. Du ska ha en vilja och ambition att utvecklas och nå din nästa nivå. Eftersom fokus ligger på skidåkning ser vi att du har en god träningsbakgrund inom detta.

Du ska:

 • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
 • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
 • bifoga ett utförligt personligt brev
 • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart.
 • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen och delta i undervisning och skolans aktiviteter

 

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste komponenterna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

För att skapa en väl sammansatt grupp tas stor hänsyn till ålder, erfarenhet, kön, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi eftersträvar en heterogen grupp eftersom vi tror på mångfald och att olika perspektiv gynnar lärandet och den personliga utvecklingen. Vi tror att det är bra med en grupp deltagare som kan dela med sig av olika erfarenheter och perspektiv till gruppen. Det är mycket viktigt att alla aktivt bidrar och deltar i gruppens gemensamma lärande och utifrån det skapar en individuell plattform inför vidare studier eller arbete.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

 

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar, se nedan.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

 

Obligatoriska kostnader

Bekräftelseavgift

Studerande på skolans kurser betalar en bekräftelseavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna bekräftelseavgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Avgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor,
underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 800 kr/termin som faktureras. Utöver kostnader nämnda ovan ingår även kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider.

Kurslitteratur och kursmaterial betalar deltagarna själva.

 

Kursmaterial och Resekostnader

Skolan tillhandahåller ingen träningsutrustning.

Du ska till kursstart därför ha med dig utrustning som är lämplig och ändamålsenligt för kursen, såsom;

 • Skidor, pjäxor och stavar för både skejt och klassisk teknik.
 • Rullskidor, hjälm och stavar
 • Kläder och skor för träning vintertid och för barmarksträning sommartid.

Kostnader tillkommer för resor med skolans buss, för lägerverksamhet, spårkort mm.

Boende

För dig som önskar boende på skolans internat, gå in under Logi/Konferens/boende studerande och läs mer.

TEST
Ansök här

Sista ansökningsdag 15 april 2023

löpande antagning 

 

Kursdatum läsår 2023 / 2024

Höstterminen: 2023-08-21 — 2023-12-15
Vårterminen: 2024-01-08 —  2024-06-07

Heltid: 100%

 

Kursansvarig
Christian Minatti
christian.minatti@morafhsk.se

Mobil: 070-619 13 18