Särskild kurs – Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

 

Mora Folkhögskola erbjuder en grundläggande kurs i ekologisk yrkesodling av grönsaker, och till viss del bär och perenner, på friland i växthus.
Kursen är för dig som är nyfiken på att arbeta eller utbilda dig i branschen.

Kursen är en distanskurs på 25% . De praktiska övningarna och teoretiska lektionerna bedrivs till största delen hos Solsyran i Orsa. Kursen följer ett odlingsår med start i november för planering och praktiska övningar i förädling av grönsaker. Vi har 6 stycken fysiska träffar samt 5 nätträffar via Internet. Däremellan bedrivs egna studier och det tilldelas uppgifter.

Hos Solsyran finns en småskalig KRAV- ekologisk odling och förädling. Verksamheten består av grönsaker på friland och i kallväxthus, bärodling och mjölksyrejäsning av grönsaker. Solsyran arbetar också med biodiversitet (att öka den biologiska mångfalden) dels för att gynna nyttodjur och pollinerare. Vi arbetar också med att gynna mikrolivet i jorden.

Syftet

Syftet med kursen är att ge dig inspiration för en vidare utbildning eller yrkesutövning i en småskalig ekologisk odling av trädgårdsväxter. Att du ska prova på olika praktiska arbetsmoment och få en teoretisk start i ämnet.

Målet

 • Att ge deltagarna en inblick i olika arbetsmoment
 • Att ge deltagarna en första grund i ekologisk yrkesodling av trädgårdsväxter

 

Upplägg

Vi följer ett odlingsår. Våra fysiska träffar sker i Hansjö, Orsa ( se datum nedan). Däremellan har vi internetkontakt, egna studier och uppgifter att besvara.

 • Odlingsbeskrivningar och skötsel.
 • Artkunskap,
 • Teknik och maskiner.
 • Kalkyler och arbetstid.
 • Biodiversitet.
 • Gröngödsling och växtföljd.
 • Praktiska övningar i fält.
 • Externa föreläsare.
 • Växthusodling, tunnlar och enkla lösningar för plantor.
 • Biologisk bekämpning.
 • Näringsämnen och jorden.
 • Lagring och tillvaratagande av skörd.

Fysiska Träffar

2020

29 november

2021

9-10 april

28-29 maj

2-3 juli

15-16 augusti

3-4 oktober

 

Besök vår blogg:

 

 

Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen. Brevet bör också innehålla eventuellt tidigare erfarenheter från att odla, samt kopia på ditt senaste betyg/intyg.

Ansökan gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här”
När du ansöker får du skapa ett konto på ”Mina Sidor” där du kan logga in  och se dina ansökningar och status på dem.

Du kan även när som helst lägga till eller ändra uppgifter i din ansökan.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Kurslitteratur bekostas av deltagaren.

TEST
Ansökan stängd

 

Kurstider: 2020-2021
2020-11-23 — 2021-10-04

Sista ansökningsdag: 20 september 2020

Kontakt

Eva Gustavsson, 073-807 7882 eva.gustavsson@morafhsk.se