Småskaligt ekologiskt byggande, 25% distans

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

 

Småskaligt ekologiskt byggande vilar på tre ben; praktik, teori och filosofi, med utgångspunkt i ekologiskt småskaligt byggande.

Kursåret inleds med tonvikt på teori för att ge kunskapsunderlag inför framtida praktiskt arbete med eget projekt samt ett gemensamt projekt på plats i Skattungbyn. Fokus i kursen är att få deltagarna att reflektera över de alternativ och möjligheter som finns när man bygger småskaligt med hållbarhetstänk.

Deltagarna driver parallellt med kursen individuella byggprojekt. Gemensamt är att de byggs i mindre skala. Detta innebär att det är mindre byggnader eller renoveringsarbeten som kan genomföras under kursen. En friggebod (ca 15 kvm) är en rimlig storlek.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna en grundläggande teoretisk introduktion till, såväl som praktisk erfarenhet av, småskaligt ekologiskt byggande.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

  • ha en grundläggande teoretisk förståelse för småskaligt ekologiskt byggande.
  • kunna göra aktiva och medvetna val med avseende på byggnadssätt, byggnadsmaterial och byggandets genomförande
  • ha en grundläggande praktisk erfarenhet av småskaligt ekologiskt byggande.
  • kunna hantera de verktyg som krävs för småskaligt ekologiskt byggande.

Omfattning

Kursen går på 25% distans med nätträffar kvällstid samt 1 eller 2 fysiska träffar på plats i Skattungbyn där deltagarna träffas för workshops och studiebesök. Nätträffarna sker via ett chattprogram där deltagarna träffas i realtid i vårt virtuella klassrum. Kursen pågår från oktober 2020 till juli 2021.

Upplägg 

Deltagarna jobbar hemma med eget arbete som går ut på att planera sitt framtida byggprojekt med hjälp av hemuppgifter och lärare. Läraren finns med som ett stöd  över lärplattform på distans. Där presenteras alla hemuppgifter och deltagarna kan få svar på frågor och funderingar och delta i diskussioner. Även föreläsningar förekommer där läraren går igenom olika materialval bland annat. Vi träffas en vecka i Skattungbyn och bygger tillsammans ett hus på hjul eller annat projekt i liknande storlek. Under träffen presenterar deltagarna även sina egna projekt för de andra deltagarna och läraren.

Teoretiskt ämnar kursen ta ett helhetsgrepp på ekologiskt byggande. Vilka praktiska moment som ingår i kursen baseras dock på deltagarnas individuella projekt samt studiebesök och workshops. Det är alltså inte givet att alla moment som behandlas under teoridelen omsätts i praktiskt arbete. Material till de individuella projekten bekostas av respektive deltagare.

Teman

Varje internet-träff kommer ha ett tema som berör småskaligt ekologiskt byggande. Det kan tillexempel vara – Vad är ekologiskt byggande, grunden/underredet, isolering, bygglov mm. När kursen startar kommer ett schema mejlas ut till er där alla träffar står med.

Fysiska träffar 

Vecka 24 möts vi i Skattungbyn för att tillsammans bygga så långt vi hinner på ett litet hus på hjul. Här är det viktigt att ni har arbetskläder, hörselskydd och kläder för alla väder.

Ansökan

Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen. Även kopia på senaste betyg/intyg.

Brevet bör också innehålla eventuella tidigare erfarenheter av att bygga och en beskrivning av de förutsättningar du har att driva ett eget byggprojekt under kursåret då tanken är att ditt egna byggprojekt är ditt övningsobjekt för kursåret. Där får du möjlighet att prova de kunskaper du får av kursen, i praktiken.

Notera att det inte behövs några förkunskaper för att gå kursen.

Kostnad

Kurslitteratur och närträffar samt studiebesök bekostas av deltagaren. Utöver det tillkommer kostnader för det egna byggprojektet där en budget kan ligga på mellan 30.000 kr – 100.000 kr men såklart både billigare och dyrare beroende på materialval mm.

Dessutom behöver du arbetskläder/snickarbyxor, handskar, hörselskydd, tumstock, penna, kniv, hammare, skor med stålhätta och spiktrampskydd.
Detta kostar ca 1 000 kr.

Kurslitteratur

Husets ABC – en handbok för husägare av Per hemgren och Henrik Wannfors ca 400 kr.

Byggekologi av Varis Bokalders och Maria Block ca 1000 kr.

Går att låna på ditt lokala bibliotek

Digital utrustning

Du behöver tillgång till dator eller platta med god Internetuppkoppling för att kunna delta i chatträffarna.

TEST
Ansökan stängd

Kurstider 2020
Höstterminen: 2020-10-12 – 2020-12-18
Vårterminen: 2021-01-11 – 2021-07-02

Datum för de fysiska träffarna meddelas senare.

Sista ansökningsdatum 2020-08-31

Kontakt Lärare

Markus Skoog
e-post: markus.skoog@morafhsk.se