Byggnadsvård – Timmerhusrestaurering

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

 

Är du intresserad av att lära dig om byggnadsvård och restaurering av timmerhus? Kulturarvets bevarande är en viktig del i dagens samhälle, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Som närmsta granne har vi Zorns gammelgård med dess samling av gamla timmerbyggnader.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper för att arbeta med restaurering av äldre kulturhistoriskt värdefulla timmerbyggnader. Under utbildningen lär du dig grunderna i timring samt vanligt förekommande tekniker föra att restaurera timmerhus.
I snickerimomentet tillverkar och restaurerar du detaljer till fönster och dörrar med handverktyg.
I kursen ingår arbetsplatsförlagd praktik under fem veckor.

Ett förmöte är planerat i juni. Besked om detta får du efter att du blivit antagen.

 

Samarbetspartners:

 • Dalarnas Museum
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Zornmuséet
 • Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet
 • Mora kommun
 • Region Dalarna

Se filmen om kursen här:

FILM – Byggnadsvård och timmerhusrestaurering

Följ kursen på Instagram

 

 

 

I kursen ingår moment som:

 • Timmerbyggnadskultur och introduktion
 • Timring med traditionell teknik
 • Byggnadsundersökning och hantverkardokumentation
 • Finsnickeri fönster, golv och dörrar
 • Fönsterrenovering
 • Starta och driva eget
 • Träbyggandets historiska utveckling – projektarbete
 • Byggnadssmide i historiska timmerbyggnader
 • Restaurering av timmerhus och snickerier
 • Praktik

För detaljerat kursinnehåll, läs här;.

Kursbeskrivning-Byggnadsvård – timmerhusrestaurering

 

Medtag till kursen

Utrustning du kan införskaffa inför kursstart:

 • Bila
 • Knutyxa
 • Bandkniv
 • Huggyxa
 • Skyddsutrustning för motorsågning (skyddsbyxa, hjälp med hörselskydd och visir, skyddskängor och gärna ett första förband)*

*Motorsågskurs A och B anordnas inte i skolans regi. Det är dock bra om du har denna utbildning för ditt eget yrkesutövande och kan vara behjälplig i vissa av kursens delmoment.

Förmöte

Vi kommer att kalla dig som är antagen till ett förmöte i juni. Där kommer vi bl a gå igenom vad du behöver ta med dig till kursen.

 

 

 

 

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som har en hantverksutbildning i grunden eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för kursen.
Vi vill att du i din ansökan beskriver din erfarenhet av hantverk, hantverksutbildning eller annan praktisk erfarenhet. Du ska också beskriva dina personliga mål och förväntningar med kursen.

Har du tillgång egen bil som kan användas för samåkning under kursen mot milersättning är det en fördel.

Kravet på dig som söker är att du fyllt eller fyller 18 år under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Du ska ange minst en referens som kan intyga dina ovan angivna kunskaper/arbetslivserfarenheter.

Max antal deltagare: 12 st

 

Ansökan gör du digitalt.
När du ansöker får du skapa ett konto på ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in och se dina ansökningar och status på dem.

Du får en bekräftelse till din angivna e-postadress på att din ansökan mottagits, det är därför viktigt att du anger en korrekt e-postadress och mobilnummer.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna. Därefter skickas besked digitalt om du blivit antagen eller ej.

Vi uppmuntrar dig som söker att läsa på om skolformen folkhögskola.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer och verksamhetsmål vi ska uppfylla.

 

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

Kursmaterial

Kurslitteratur betalar deltagarna själva.
Kostnader för kursmaterial i form av verktyg och skyddsutrustning mm tillkommer. Ta gärna med dig det du har hemma som kan vara bra att ha till kursen.
På förmötet går vi igenom vilka verktyg som var och en har och vad som behöver införskaffas.

Obligatoriska kostnader

Studerande på skolans kurser betalar en bekräftelseavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna avgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor, underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 800 kr/termin som faktureras. Kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider per år ingår också i omkostnadsavgiften.

TEST
Ansök här

Sista ansökningsdag 15 april 2023

löpande antagning 

 

Kursdatum läsår 2023 / 2024

Höstterminen: 2023-08-21 — 2023-12-15
Vårterminen: 2024-01-08 —  2024-06-07

Heltid: 100%

Kursansvarig:

Anders Krång

anders.krang@morafhsk.se