Byggnadsvård – Timmerhusrestaurering

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

 

Är du intresserad av att lära dig om byggnadsvård, restaurering och renovering av timmerhus? Kulturarvets bevarande är en viktig del i dagens samhälle, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Som närmsta granne har vi Zorns gammelgård med dess samling av gamla timmerbyggnader.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper för att arbeta med restaurering av äldre kulturhistoriskt värdefulla timmerbyggnader. Under utbildningen lär du dig grunderna i  rundtimring samt vanligt förekommande tekniker föra att restaurera timmerhus.
Du kommer att under kursen tillverka snickerier, exempelvis fönster och dörrar med handverktyg.
I kursen ingår arbetsplatsförlagd praktik under fem veckor.

Ett förmöte är planerat i juni. Besked om detta får du efter att du blivit antagen.

 

Samarbetspartners:

 • Dalarnas Museum
 • Länsstyrelsen Dalarna
 • Zornmuséet
 • Hantverkslaboratoriet Göteborgs universitet
 • Mora kommun
 • Region Dalarna

 

 

 

 

I kursen ingår moment som:

 • Timmerbyggnadskultur och introduktion
 • Timring med traditionell teknik
 • Byggnadsundersökning och hantverkardokumentation
 • Finsnickeri fönster, golv och dörrar
 • Fönsterrenovering
 • Starta och driva eget
 • Träbyggandets historiska utveckling – projektarbete
 • Byggnadssmide i historiska timmerbyggnader
 • Restaurering av timmerhus och snickerier
 • Praktik

För detaljerat kursinnehåll, läs här;.

Kursbeskrivning-Byggnadsvård – timmerhusrestaurering

 

Medtag till kursen

Du behöver skaffa en del utrustning inför kursstart:

 • Skyddsutrustning för motorsågning (skyddsbyxa, hjälm med hörselskydd och visir, skyddskängor och gärna ett första förband)
 • Barkspade
 • Huggyxa

Förmöte

Vi kommer att kalla dig som är antagen till ett förmöte i juni. Där kommer vi bl a gå igenom vad du behöver ta med dig till kursen.

 

 

 

 

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som har en hantverksutbildning i grunden eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för kursen.
Motorsågskörkort med tillhörande skyddsutrustning krävs för utbildningen. Har du tillgång egen bil som kan användas för samåkning under kursen mot milersättning är det en fördel.

Kravet på dig som söker är att du fyllt eller fyller 18 år under höstterminen. När du tackat ja till en plats förbinder du dig att närvara och bidra till kursens gemensamma mål.

Vi vill att du i din ansökan beskriver din erfarenhet av hantverk, hantverksutbildning eller annan praktisk erfarenhet.
Du ska också beskriva dina personliga mål och förväntningar med kursen.

Du ska ange minst en referens som kan intyga dina ovan angivna kunskaper/arbetslivserfarenheter.

Max antal deltagare: 12 st

 

Ansökan gör du digitalt.
När du ansöker får du skapa ett konto på ”Mina Sidor” där du själv när som helst kan logga in och se dina ansökningar och status på dem.

Du får en bekräftelse till din angivna e-postadress på att din ansökan mottagits, det är därför viktigt att du anger en korrekt e-postadress och mobilnummer.

Vid antagningsdatum går vi igenom ansökningshandlingarna. Därefter skickas besked digitalt om du blivit antagen eller ej.

Vi uppmuntrar dig som söker att läsa på om skolformen folkhögskola.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer och verksamhetsmål vi ska uppfylla.

 

Studierna Mora Folkhögskola är kostnadsfria och studiemedelsberättigade via CSN.
Men det finns vissa avgifter när man studerar. Kurslitteratur och kursmaterial betalar du till exempel själv.
Har du frågor gällande studielån/bidrag kontakta CSN.

Kursmaterial

Kurslitteratur betalar deltagarna själva.
Kostnader för kursmaterial i form av verktyg och skyddsutrustning mm tillkommer. Ta gärna med dig det du har hemma som kan vara bra att ha till kursen.
På förmötet går vi igenom vilka verktyg som var och en har och vad som behöver införskaffas.

Obligatoriska kostnader

Studerande på skolans kurser betalar en anmälningsavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna avgift återbetalas efter 15:e kursdagen i form av avdrag från omkostnadsavgiften.

Omkostnadsavgift

Studerande som bor på skolan betalar 400 kr/termin. Denna avgift faktureras tillsammans med första hyresfakturan.
I denna avgift ingår kostnad för kopiering, utskrifter, kulturaktiviteter, e-media, obligatoriska studieresor, underhållning samt försäkring.

Studerande som inte bor på skolan betalar en omkostnadsavgift på 700 kr/termin som faktureras. Kaffe/the/saft under skoldagar samt luciafika och två festmåltider per år ingår också i omkostnadsavgiften.

TEST
Ansökan stängd

Sista ansökningsdag förlängt

till 15 juni 2022

 

Kursdatum läsår 2022/2023

Höstterminen:                    2022-08-15 – 2022-12-23

Vårterminen:                      2023-01-02 – 2023- 05 26

Kursen går på heltid: 100%

Kursansvarig:

Anders Krång

anders.krang@morafhsk.se