Småskaligt ekologiskt byggande inriktning timring, distans 50%

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad

Omfattning

En halvtidskurs på distans med nio distansträffar samt fyra närträffar i Skattungbyn. De nio distansträffarna kommer gå igenom relevant teori från litteratur och andra källor om bygg och timring. Fyra av distansträffarna är förberedande inför de praktiska byggträffarna på plats i Skattungbyn.

Under närträffarna lär vi oss timringens grunder och deltagarna får bygga på ett mindre timmerhus. Varje närträff omfattar 4 dagar.

Datum för det två första när-träffarna är 16-19 september och 21-24 oktober.

Utöver timring kommer grundläggande teori kring huskonstruktion gås igenom, såsom olika tekniker för husgrunder, väggkonstruktioner, takkonstruktion och takläggning mm.

Läsuppgifter kommer också att ingå i kursen samt ett projektarbete på ca 80 timmar med fokus på praktisk övning, alternativt teoretisk fördjupning.
Miljö och hållbarhetsfrågor i samband med materialval, energiförbrukning (isolering, uppvärmning), kommer att vara aspekter som löper som en röd tråd genom hela kursen.

 

Lärare på kursen är Benjamin Wallin, som läst timringsutbildningen på Sjövik och har egen firma där han jobbar som snickare/timmerman.

En halvtidskurs på distans där deltagarna lär sig grunderna i timring och byggteori.
I Skattungbyn kommer deltagarna att jobba tillsammans på ett timringsprojekt.

Vi ser gärna att deltagarna har möjlighet att jobba på ett eget projekt parallellt med kursen. T. ex en timmerstomme i storleken av en friggebod eller attefallshus.

 

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskap om timring och teoretisk förståelse kring huskonstruktion.

 

Mål

  • få en grundläggande förståelse för timringens grunder
  • få en grundläggande teoretisk förståelse för byggnation i anslutning till en timmerstomme
  • kunna hantera de verktyg som krävs för traditionell timring

 

Kurslitteratur

Knuttimring II- Jan-Ove Jansson

 

Digital utrustning

Du behöver tillgång till dator eller platta med god Internetuppkoppling för att kunna delta i webbträffarna.

 

Max deltagare: 12 st

Ansökan

Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen. Även kopia på senaste betyg/intyg.

Nämn om ni har några tidigare erfarenheter av att bygga och en beskrivning av de förutsättningar du har att driva ett eget byggprojekt under kursåret.

 

Kurslitteratur

Knuttimring II- Jan-Ove Jansson

Digital utrustning

Du behöver tillgång till dator eller platta med god Internetuppkoppling för att kunna delta i webbträffarna.

 

Kostnad

Kurslitteratur, logi för närträffar samt studiebesök bekostas av deltagaren. Om kursdeltagarna som eget projekt vill bygga ett timmerhus i attefallsstorlek så ligger kostnaden för färdig blockat timmer på ca 30 000 kr.

Timringsverktygen som deltagarna står för är timmerbila, knutyxa, bandkniv, timmerhakar, vattenpass, snörslå och timmerpassare.
Dessutom behöver du arbetskläder/snickarbyxor, handskar, hörselskydd, tumstock, penna, kniv, hammare, skor med stålhätta och spiktrampskydd.

Verktygen och kläderna tillsammans kostar ca 10 000 kr.

För närträffarna behöver kursdeltagarna lösa eget boende. Kring Skattungbyn finns ett flertal alternativ för logi med en kostnad på ca 250-450 kr per natt.

 

Kurslitteratur

Knuttimring II- Jan-Ove Jansson

 

Digital utrustning

Du behöver tillgång till dator eller platta med god Internetuppkoppling för att kunna delta i webbträffarna.

TEST
Ansökan stängd

Kurstider

Höstterminen: 2021-09-01 – 2021-12-21

Vårterminen: 2022-01-05 – 2022-06-21

 

När-träffarna

16-19 september 2021

21-24 oktober 2021

 

Sista ansökningsdag 2021-07-31

Kontakt: Benjamin Wallin

e-post:benjamin.wallin@morafhsk.se
mobil: 073-062 56 72