Trädgård i Norr

Kursinnehåll
Kursplan
Ansökan
Kostnad
Övrigt

Mora Folkhögskola erbjuder en grundläggande kurs i ekologisk odling som följer ett odlingsår, från februari till september.

Kursen ’Trädgård i norr – ekologisk odling i kärvare klimat’ är en nätpedagogisk distanskurs på 25 %, med inriktning på odling av grönsaker, frukt och bär i kärvare klimat med deltagarnas egen odling som objekt. Kursen bearbetar grundläggande kunskaper i den ekologiska odlingen med tips kring passande sorter, förbättrande tekniska lösningar och planering av trädgård.

Kursen pågår i 30 veckor och sker främst via 15 chattbaserade nätträffar där olika odlingsteman behandlas varje träff. Nätträffarna sker via chattprogrammet ’Teams’ där deltagarna träffas realtid i vårt ’virtuella klassrum’. Utöver detta är det 3 fysiska träffar i Skattungbyn där deltagarna träffas för workshops och odlingsvandringar.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagarna, med hjälp av kunskaper om den ekologiska odlingens principer och verktyg för att lyckas i ett kärvt klimat, ska kunna utveckla sina egna nordliga trädgårdar.

 Mål

att fördjupa sina kunskaper i ekologisk trädgårdsodling

att med verktygen som ges kunna skapa en produktiv, över tiden hållbar och vacker trädgård.

 

 

 

 

Upplägg

Kursen är uppdelad i olika teman som följer odlingsåret. Dessa teman tas upp under kursens 15 chatträffar i ’Teams’ där lärare och kursdeltagare möts för att diskutera och dela med sig av kunskap och erfarenheter gällande aktuellt tema. Inför chatträffarna förväntas deltagarna ha läst in sig på de ämnen som ska behandlas i kurslitteraturen enligt de läsanvisningar som ges. Chatträffarna sker på kvällstid.

Via kursens lärplattform får deltagarna tillgång till kursmaterial, scheman information och annat material som lärarna lägger ut. Kursen har även en forum på ’Teams’ där deltagarna kan föra diskussioner och komma med tips. En obligatorisk skriftlig inlämningsuppgift ingår där deltagarna får fördjupa sig inom ett ämne som är relevant för odlingen.  Ett aktivt deltagande i kursen är viktigt.

Deltagarnas olika odlingsförutsättningar och erfaranheter bidrar till och blir en viktig del i hur kursen utvecklas. Kursens upplägg är anpassat till odling i kärvare klimat, d.v.s. för odlingszon 4-7.

 

Teman för kursens chattbaserade internetträffar

 •     Att börja odlingssäsongen
 •     Förkultivering
 •     Att planera sin odling
 •     Utsädesbeställning
 •     Frukt och bär: skötsel och sortval
 •     Näringsämnen – en närstudie i jorden
 •     Vad är ekologisk odling?
 •     Växtföljd – att sätta mångfalden i system
 •     Förberedande inför odling
 •     Gröngödsling – strategi och sortval
 •     Att börja frilandsodlingen
 •     Utskolning av plantor
 •     Våra ogräs och skötsel av odlingen
 •     Växtskydd – skadedjur och sjukdomar
 •     Komposteringens grunder – att sluta cirkeln
 •     Höstgöra i trädgården
 •     Förvaring av skörden

Fysiska träffar

På de tre fysiska träffarna i Skattungbyn delas information om kursen och teknik vilket varvas med genomgångar, odlingsvandringar och workshops.

Datum för de tre fysiska träffarna är:

 • 12 februari
 • 20 augusti
 • 17 september

Samling sker på Mora folkhögskolas filial i Skattungbyn.

 

 

Ansökan:

Ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar om ditt syfte och din ambition med kursen.  Även kopia på senaste betyg/intyg. Brevet bör också innehålla eventuellt tidigare erfarenheter från att odla och gärna en beskrivning av de förutsättningar du har att praktiskt odla under kursåret då tanken är att din egen odling är ditt övningsobjekt.

Du som söker Mora folkhögskola uppmuntrar vi att läsa mer om skolformen.
Region Dalarna och Folkbildningsrådet fastställer de riktlinjer verksamhetsmål vi ska uppfylla.

Kurslitteratur och resor till när-träffar samt konstnader för ingredienser till workshops bekostas av deltagaren

Kurslitteratur

Lena Israelsson – Handbok i köksträdgården

Ett kompendium ingår i kursen samt dokument knutna till vardera Tema.

Utrustning

Du behöver tillgång till dator eller platta med god internetåtkomst för att kunna delta i chatträffarna.

Kursen kräver inga förkunskaper men ett genuint odlingsintresse är ett plus samt intresse för datorns möjligheter att träffas på distans då detta är kursens verktyg!

 

Omfattning

Kursen genomförs som nätträffar kvällstid samt 3 fysiska träffar vilka alltid är en heldag och söndag i Skattungbyn, Orsa, 30 km norr om Mora. Kursen pågår från februari till september i 30 veckor på kvartsfart, 25 %.

TEST
Ansökan stängd

Kursdatum 2023
13 februari – 15 september

 

Sista ansökningsdag 8 januari 

 

Kontakt:

Andreas.marklund@morafhsk.se
Frågor kring kursen, teknik, ansökningar.

 

Patrik.ytterholm@morafhsk.se
Frågor kring kursinnehåll.