Allmän Kurs - Gymnasienivå, Grundnivå och Basnivå

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

2019-08-26  –  2019-12-20

2020-01-07  –  2020-06-05

Allmän Kurs - Baskurs, vårdprofil - 2 år

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2019-08-26  –  2019-12-20

2020-01-07  –  2020-06-05

2020-08-24  –  2020-12-18   (datum ej fastställt)

2021-01-07  –  2021-06-09   (datum ej fastställt)

Särskild kurs - Modeakademin, Skidkurs, Estetisk plattform och Textilt hantverk

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

2019-08-26  –  2019-12-20

2020-01-07  –  2020-06-05

Autismkursen - om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

2019-08-26  –  2019-12-20

2020-01-07  –  2020-06-05

Ekologisk odling och hållbar livsföring - Skattungbyn

Kurs år 2019

Kurs år 2020

2019-01-14  –  2019-11-08

2020-01-13  –  2020-11-13

Distanskurser

Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter

Permakultur

Trädgård i Norr

2019-11-21  –  2020-10-05

2020-01-06  –  2020-06-05

2020-02-17  –  2020-09-11