Läsår 2022-2023

Allmän Kurs - Gymnasienivå, Grundnivå och Baskurs och Vårdprofil

Höstterminen 2022:

2022-08-22 – 2022-12-17

Vårterminen 2023:

2023-01-09 – 2023-06-09

 

Särskild Kurs - Modeakademin, Skidlinjen, Estetisk plattform och Textilt hantverk

Höstterminen 2022:

2022-08-22 – 2022-12-17

Vårterminen 2023:

2023-01-09 – 2023-06-09

Särskild Kurs - Byggnadsvård och timmerhusrestaurering

Höstterminen 2022:

2022-08-15 – 2022-12-23

Vårterminen 2023:

2023-01-02 – 2023-05-26

 

Autismkursen - om neuropsykiatriska funktionsnedättningar

Höstterminen 2022:

2022-08-22 – 2022-12-17

 

Vårterminen 2023:

2023-01-09 – 2023-06-09

 

Ekologisk odling och hållbar livsföring

Kursåret  2022:

2022-01-17 – 2022-11-18

 

Kursåret  2023:

2023-01-16 – 2023-11-17

Distanskurser

Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter 2022:

2022-01-10 – 2022-11-04

Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter 2023:
2023-01-09 – 2023-11-03

Trädgård i Norr 2022:

2022-02-14 – 2022-09-19