Läsår 2020 / 2021

Allmän Kurs - Gymnasienivå, Grundnivå och Basnivå

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2020-08-24 – 2020-12-18

2021-01-04 – 2021-06-11

Allmän Kurs - Baskurs, vårdprofil 2 år

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2019-08-26  –  2019-12-20

2020-01-07  –  2020-06-05

2020-08-24  –  2020-12-18 

2021-01-04  –  2021-06-11  

Särskild Kurs - Modeakademin, Skidkurs, Estetisk plattform och Textilt hantverk

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2020-08-24 – 2020-12-18

2021-01-04 – 2021-06-11

Autismkursen - om neuropsykiatriska funktionsnedättningar

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2020-08-24 – 2020-12-18

2021-01-04 – 2021-06-11

Ekologisk odling och hållbar livsföring

Kurs år  2020

 

2020-01-13  –  2020-11-13

 

Distanskurser

Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter

Permakultur

Trädgård i Norr

2019-11-21  –  2020-10-05

2020-01-06  –  2020-06-05

2020-02-17  –  2020-09-11