Läsår 2020 / 2021

Allmän Kurs - Gymnasienivå, Grundnivå och Basnivå

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2020-08-24 – 2020-12-18

2021-01-04 – 2021-06-11

Allmän Kurs - Baskurs, vårdprofil 2 år

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2019-08-26  –  2019-12-20

2020-01-07  –  2020-06-05

2020-08-24  –  2020-12-18 

2021-01-04  –  2021-06-11  

Allmän Kurs - Baskurs, restaurangprofil 1 år

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2020-08-24  –  2020-12-18 

2021-01-04  –  2021-06-11  

Särskild Kurs - Modeakademin, Skidkurs, Estetisk plattform och Textilt hantverk

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2020-08-24 – 2020-12-18

2021-01-04 – 2021-06-11

Autismkursen - om neuropsykiatriska funktionsnedättningar

Höstterminen 2020

Vårterminen 2021

2020-08-24 – 2020-12-18

2021-01-04 – 2021-06-11

Ekologisk odling och hållbar livsföring

Kurs år  2020

Kurs år 2021

2020-01-13  –  2020-11-13

2021-01-18  –  2021-11-19

 

Distanskurser

Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter

Trädgård i Norr

Småskaligt ekologisk byggande

2020-11-23 – 2021-09-20

2021-02-12 – 2021-09-13

2020-10-12 – 2021-07-02