Administrativ personal

Ulla Rodestam Örsell

Rektor

Markus Darth

Köks- och konferenschef

Karin Karlsson

Bitr Rektor

Kent Jonsson

Kökschef

Studerandestödjande resurser

Lena Järnberg

Kurator

Mattias Matsson Frost

Socialpedagogisk resurs

Johannes Blomqvist

Studie- och Yrkesvägledare

Administration

Carola Gren

Skoladministratör

Anneli Bengtsson

Skoladministratör

Anette Léman

Internatansvarig

Pedagoger

Lars Hodin

Kursföreståndare

Anna Aronson

Kursföreståndare

Bernt Frisk

Frans Kisnis

Karin Fastlund

Kursföreståndare

Madeleine Eriksson

Olavi Hemmilä

Lena Emanuelsson

Monika Fredriksson

Karin Mårshagen

Kursföreståndare

Staffan Hugerth

IT / Teknik

vakant2

Christian Minatti

Kursföreståndare

Lina Gabrielsson

Christina Lillpers

Kursföreståndare

Berit Zetterqvist

Kursföreståndare

Lillemor Lunde Kjellin

Kursföreståndare

Christina Christians

Kursföreståndare

Maria Hellsten

Kerstin Gatu

Maud Wessman Dernebo

Åsa Ringström

Kursföreståndare

Patrik Ytterholm

Anders Johansson

Servicepersonal

Erika Bysell

Zandra Frisk

Kim Martinsen

Johanna Ädling

Inger Blanck

Fredrik Berglund

Tomas Simons