Om du är sjuk


Du ska anmäla sjukdom i två steg:

 1. Anmäl till skola
 2. Anmäl till Försäkringskassan  (om du är över 20 år)

  1. Sjukanmäl dig före 08.15 i Schoolsoft under Logga IN – Schoolsoft studerande samma dag du blivit sjuk. Du måste sjukanmäla dig för varje dag.
  Om din sjukperiod är längre än två dagar ska du kontakta skolexpeditionen på telefon 0250-942 00, eller direkt till din kursföreståndare.

  2. Om du är över 20 år är viktigt att du även sjukanmäler dig till  Försäkringskassan redan första dagen.

Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN. 

CSN kollar dina godkända sjukperioder hos Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Om ditt barn är sjuk

Du ska anmäla vård av barn i tre steg:

 1. Anmäl till skola
 2. Kontakta CSN
 3. Fyll i blankett efter vårdperiodens slut till CSN

  1. Anmäl vård av barn till skolan före 08.15 i Schoolsoft under Logga IN – Schoolsoft studerande samma dag du stannar hemma. Om vårdperioden är längre än två dagar ska du kontakta skolexpeditionen på telefon 0250-942 00, eller direkt till din kursföreståndare.

  2. Du måste även anmäla vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller via ett e-postmeddelande till-CSN här 

  3. Du ska skicka in blanketten  ”Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn” inom två veckor till

  CSN Postservice
  83381 Strömsund

Godkända ”Vård av barn” perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.