Vår huvudman är Region Dalarna!

Folkhögskolan är en del av Regionen och styrs av de folkvalda som demokratiskt tillsatts efter allmänna val.
Kultur och bildningsnämnden är skolans styrelse. 
Vi har en egen förvaltning inom Regionen, kultur och bildningsförvaltningen.

Kontaktlista

Förvaltningschef

Kristine Brosjö
E-postadress: kultur@regiondalarna.se

Kultur- och bildningsnämnden 

Mursal Isa (MP), ordförande

E-postadress: mursal.isa@regiondalarna.se

Förtroendevalda Kultur och bildningsnämnden  – hela listan