Vår huvudman är Region Dalarna!

Folkhögskolan är en del av Regionen och styrs av de folkvalda som demokratiskt tillsatts efter allmänna val.
Kultur och bildningsnämnden är skolans styrelse. 
Vi har en egen förvaltning inom Regionen, kultur och bildningsförvaltningen.

Kontaktlista

Förvaltningschef

Malin Lagergren
Telnr 023-49 06 87
E-postadress: malin.lagergren@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsnämnden 

Mursal Isa (MP), ordförande

Telnr: 070-779 49 77
E-postadress: mursal.isa@ltdalarna.se

Sara Persson (C), 1:e vice ordförande
Telnr: 070-513 28 70
E-postadress: sara.persson@live.com

Suzanne Lazar (S), 2:e vice ordförande                                                                                                                                                                                                              Telnr: 0246-60184 (b), 070-346 97 87 (mobil)
E-postadress: suzanne.lazar@hotmail.com;
suzanne.lazar@ltdalarna.se

Catharina Enhörning (M)
Telnr: 070-776 96 09
E-postadress: catharina.enhoerning@gmail.com

Lennart Sacrédeus (KD)
Telnr: 070-630 10 53
E-postadress: lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Per Morelius (S)                                                                                                                                                                                                                                                      Telnr: 0243-73935, 073-719 00 15                                                                                                                                                                                                                            E-postadress: per.morelius@borlange.se

Josefin Heed (V)
Telnr: 072-706 88 60
E-postadress: josefin.heed@gmail.com

Ersättare

Håkan Frank (M)
Telnr: 0240-81452, 076-815 44 37
E-postadress: moderathakan.frank@hotmail.se

Kjell Nyquist (L)
Telnr: 070-565 64 89
E-postadress: kjell@kniko.se

Joanna Stridh (C)
Telnr: 070-521 18 63
E-postadress: joanna.stridh@rattvik.se

Helena Vådegård (KD)
Telnr: 076-788 96 54
E-postadress: helena.vadegard@hotmail.com

Kurt Podgorski (S)
Telnr: 070-573 34 52
E-postadress: kurt.podgorski@malung-salen.se 

Krister Andersson S)
Telnr: 073-081 58 19
E-postadress: krister.andersson@falun.se

Bigitta Sohlberg (S)
Telnr: 070-657 21 33
E-postadress: bigitta.sohlberg@ltdalarna.se